Se dette nyhedsbrev i en browser
Link til ARBEJDSMILJØEksperten

VIGTIG! - Refusion af udgifter til arbejdsmiljørådgivning

Virksomheder i særligt nedslidningstruede brancher kan søge Arbejdstilsynet om at få halvdelen af deres udgifter til autoriseret arbejdsmiljørådgivning refunderet.

Betingelser for at få refusion
Både offentlige og private virksomheder kan søge om refusion for deres dokumenterede udgifter til arbejdsmiljørådgivning.

Virksomheden skal desuden tilhøre en nedslidningstruet branche. Se liste over nedslidningstruede brancher i 2013.

Refusionen kan som maksimum udgøre 500.000 kr., og der skal være tale om rådgivning om:
 
  • at forbedre det psykiske arbejdsmiljø
  • at nedbringe antallet af arbejdsulykker eller
  • at nedbringe antallet af fysisk overbelastede medarbejdere.
I skal have søgt og fået tilsagn fra Arbejdstilsynet om refusion, inden I går i gang med det planlagte arbejdsmiljøarbejde.

Læs flere detaljer i vejledning om refusion af udgifter til autoriseret arbejdsmiljørådgivning.

Sådan gør I
I skal udfylde dette elektroniske ansøgningsskema.

I ansøgningsskemaet får I løbende hjælp til at udfylde det rigtigt. Når det er udfyldt, skal I underskrive med digital signatur. I modtager automatisk en mail, som bekræfter, at Arbejdstilsynet har modtaget jeres ansøgning.

Hvis I får tilsagn om refusion, vil I samtidig modtage de standardvilkår, som I skal følge for at få refusionen udbetalt.

Læs mere hos AT her
Ønsker I hjælp fra ARBEJDSMILJØEksperten til konkrete projekter eller inspiration, så kontakt os på tlf. 82363670 eller mail@ameksperten.dk
Frameld dig dette nyhedsbrev