FAKTA om Sikkerhed & Arbejdsmiljø - Oktober 2019 Se nyhedsbrevet online her
 
 
 
 
 
 
 

Et værdiskabende værktøj fylder 25 år

Den 13. oktober 1994 kom det til verden. Et kendt og meget værdiskabende værktøj i det systematiske arbejdsmiljøarbejde, arbejdspladsvurderingen - kaldet APV i daglig tale - har nu eksisteret i 25 år.  
Fakta om APV
APV skal laves mindst hver tredje år samt i forbindelse med væsentlige ændringer på arbejdspladsen. Under væsentlige ændringer er fx: Ombygning, nybygning eller flytning af arbejdspladsen; ved omorganisering fx. en fusion; ved nedskæringer; samt ved ny viden og erfaringer.
 
Arbejdsmiljøloven stiller ikke krav om, hvordan en APV skal gennemføres, eller hvilke spørgsmål, der skal stilles. Der er ingen formkrav, men APV’en skal være skriftlig og tilgængelig for alle ansatte og Arbejdstilsynet.
 
Man kan anvende en spørgeskemaundersøgelse eller bruge den "dialog baserede tilgang", hvor medarbejderne samles i mindre grupper for at diskutere arbejdsmiljøets tilstand.
  
 
Lav din APV online (I-APV)
Flere og flere virksomheder anvender vores online APV-værktøj for at samle data ét sted og kunne udarbejde konkrete handlingsplaner hurtigt og effektivt, uden at skulle foretage en masse manuelt papirarbejde. Få en gratis demo
 
Har du brug for individuel rådgivning eller hjælp til gennemførelse og opfølgning på virksomhedens APV, så kontakt os på 82 36 36 70 og tal med en autoriseret arbejdsmiljørådgiver.  
 

Når du støder på asbest

Der ligger endnu mere end 1 million asbestholdige eternittage på bygninger i Danmark, som skal udskiftes over de næste mange år.
Udover de mange asbestholdige eternittage findes asbest også i beklædningsplader til vægge, på lofter samt i gulvbelægninger. Desuden kan det findes i ventilationskanaler, rør til vandforsyning, fugemasser og pudsmaterialer.

Asbest har været brugt til isolering udført med kiselgur blandet med asbest. 
  • Hvor findes der asbest?
  • Hvordan ser asbest ud?
  • Hvornår skal du være opmærksom på, at der måske kan være asbest?
  • Hvilke sikkerhedsforanstaltninger skal du tage, når du støder på asbest?
 
 
Hvordan skal du behandle asbest?
For at du kan vide, hvilke forholdsregler du skal tage, når du skal afmontere asbestholdige bygningsmaterialer, arrangerer ARBEJDSMILJØEksperten instruktionsmøder om sikre arbejdsmetoder, brug af værnemidler og personlig beskyttelse som åbne arrangementer og som virksomhedsarrangementer i denne vintersæson.
 
 
Asbest kursus som e-learning
Kurset "Arbejdsmiljø og sikkerhed ved arbejde med (udvendig) asbest" er også tilgængelig via vores e-learning platform. 
 
Med kurset sikrer du dig at kunne arbejde sikkerheds- og sundhedsmæssigt fuldt forsvarligt i områder, hvor der forekommer asbest.
 
 

Få målt radonkoncentrationen

Det anslås, at 9% af alle tilfælde af lungekræft i Danmark kan tilskrives den radioaktive gas, der siver op i vores huse fra jorden. Det er nu, du skal få målt, om der er radon i jorden hos dig.

Radon er en radioaktiv gasart, som hverken kan ses, lugtes eller smages – men som anslås at være skyld i 300 radonrelaterede tilfælde af lungekræft hvert år. 
  
Som bygningsejer eller arbejdsgiver er der god grund til at få målt radonkoncentrationen. Sæsonen er lige nu fra 1. oktober til 31. marts.
 
 

Kommende kurser

Her kan du se listen over kommende kurser fra ARBEJDSMILJØEksperten.
3 dages obligatorisk arbejdsmiljøuddannelse §9
- klik og læs mere om kursets indhold og program

Kurset giver arbejdsmiljøgruppens repræsentanter konkret viden om arbejdsmiljø og metoder til at fremme et sikkert og sundt arbejdsmiljø på egen arbejdsplads.
Kurset afvikles over 3 sammenhængende dage. Der kan arrangeres virksomhedskurser.
  • 28. oktober i Esbjerg - TILMELD
  •  4. november i Horsens - TILMELD
  •  5. november i København - TILMELD
  • 18.  november i Odense - TILMELD
  • 19. november i Frederikshavn - TILMELD
  • 25. november i Esbjerg - TILMELD
Vi har mange flere kurser på programmet - tjek datoerne her
 
 
3 days Mandatory OHS Course
- click here to read more about the course program 
 
The course aims to provide the work environment representatives a practical knowledge of the working environment and methods of systematic and targeted approach to promote a safe and healthy work environment at their own workplace. A common feature of the courses is that there can be arranged business courses. 
 
Forflytningsvejlederuddannelsen
- klik og læs mere om kursets indhold og program
 
Uddannelsen varer 6 dage og består af teoretiske indlæg, diskussioner og erfaringsudveksling, og endelig praktisk kreativ forflytning, som er det væsentligste element. Uddannelsen er delt op i to moduler.

 

E-learning kurser

ARBEJDSMILJØEksperten tilbyder e-learning inden for en lang række kurser. Nogle kurser udbydes på flere sprog.
 
Dine fordele med e-learning
- du er uafhængig af tid og sted;
- du kan gå til og fra, og genoptage derfra hvor du stoppede;
- du bestemmer tempoet og kan gå tilbage og se svære passager igen.
 
Klik på linket og læs kursusbeskrivelsen.
 
 
 
Flere ulykker ved arbejde med gylle
Sidste år omkom en landmand på grund af svovlbrinteforgiftning ved arbejde med gylle. Ulykken er desværre ikke enestående, og i år er mindst 6 personer blevet forgiftet af svovlbrinte. Arbejdstilsynet advarer derfor om arbejde med gylle.
 
På grund af den store interesse for information om de nye regler på kemiområdet, gentager Arbejdstilsynet nu en række informationsmøder om kemisk risikovurdering, sikkerhedsdatablade og instruktion.
 
Vi skal stå sammen for at fremme mental sundhed
Børssalen i København dannede rammen om konferencen ”Hvordan styrker vi sammen og på tværs den mentale sundhed på de danske arbejdspladser.” De 41 partnere i partnerskabet om Mental Sundhed deltog i konferencen.
Hver tredje anerkendte arbejdsskade er en hudlidelse. Ny kampagne har over to år sat fokus på problemet og de relativt enkle løsninger.