Se dette nyhedsbrev i en browser
Link til ARBEJDSMILJØEksperten

I dette nyhedsbrev


 • Fugtsagkyndige er jeres sikkerhed for en ejendom uden fugt
 • Skadelige stoffer i bygninger
 • Arbejdsmiljøkurser - efterår/vinter 2013
 • Nye ARBEJDSMILJØEksperter
 • Nyt fra Arbejdstilsynet
 • NYE BRANCHEVEJLEDNINGER

Fugtsagkyndige er jeres sikkerhed for en ejendom uden fugt

Fugtsagkyndig
Bliver en bygning, en renovering eller en ombygning ikke projekteret og udført korrekt, kan der opstå fugtproblemer, som ofte vil give indeklimaproblemer i form af skimmelsvampevækst. Samtidig er der risiko for, at bygningsdelenes levetid nedsættes eller at materialerne nedbrydes.

Kontrol og dokumentation af fugtforhold foretages af en fugtsagkyndig. ARBEJDSMILJØEkspertens fugtsagkyndige beskæftiger sig til daglig med fugtskadede bygninger. De kender til problemzonerne i konstruktioner.

Læs mere her.
 
Hvad kan ARBEJDSMILJØEksperten hjælpe dig med?
 • Fugtmålinger samt byggeteknisk gennemgang af bygningskonstruktioner og udtagning af materialeprøver til målinger i laboratorium
 • Skadesudredning samt konsekvensvurderinger og årsagsbestemmelse af fugtskader
 • Udarbejdelse af udbedringsplaner i forbindelse med fugtskadede bygninger
 • Fugtteknisk rådgivning og fugtskadeforebyggelse iht. BR10
 • Indeklimateknisk vurdering samt kortlægning af følgeskade som mikrobiologisk vækst.

Skadelige stoffer i bygninger

 • PCB og klorerede paraffiner
 • Asbest
 • Bly
 • Afgasning
Skadelige stoffer i bygninger
Der har i den senest tid været et voldsomt focus i pressen på PCB i skoler. PCB er ét ud af flere sundhedsskadelige stoffer, som har været brugt i byggeriet, ikke kun i skoler, men i alle private og offentlige bygninger. De sundhedsskadelige stoffer kan potentielt findes
i alle bygninger opført/renoveret fra 1920 (startende med asbest) og frem til 2001 hvor bly som det sidste stof blev forbudt.

Du kan læse mere om de enkelte stoffer her:

PCB og klorerede paraffiner (fra 1950-1977 - i lukkede systemer frem til 1986) 
Asbest (fra 1920-1986)
Bly (frem til 2002 - Bruges dog stadig som strålingsafskærmning på sygehuse o.lign.)
Afgasning

Skadelige stoffer i bygninger og byggematerialer påvirker os på flere niveauer. Skadelige stoffer kan påvirke indeklimaet i en negativ retning, så bygningen bliver sundhedsskadelig at opholde sig i. Skadelige stoffer kan også udgøre et problem ved håndtering – for eksempel ved nedrivning - og dermed påvirke arbejdsmiljøet for de udførende aktører i en byggeproces. Endeligt kan der være tale om et affaldshåndteringsproblem, når skadelige stoffer forurener ved bortskaffelse og deponering.

Hos ARBEJDSMILJØEksperten, udfører vi screenings- og kortlægningsopgaver, rådgiver om prøvetagningsstrategi samt risikovurdering og håndtering af de konstaterede skadelige stoffer.

Det er ofte en økonomisk fordel at inddrage vores eksperter tidligt i en renoverings- eller nedrivningsopgave, således at man er på forkant med eventuelle forureningskilder.

Hvad kan ARBEJDSMILJØEksperten hjælpe dig med?
 • Risikovurdering af bygningsmasse
 • Udarbejdelse af strategi for prøvetagning
 • Miljøteknisk undersøgelse af skadelige stoffer i bygninger
 • Omfangsbestemmelser ved prøvetagning og bygningsundersøgelse
 • Indeklimatekniske målinger og rådgivning
 • Udarbejdelse af handlings- og renoveringsplaner
 • Rådgivning omkring sikkerhedsforanstaltninger og arbejdsmiljø
 • Rådgivning med håndtering af forurenede konstruktioner
 • Prøvetagning og analyser i materialer
 • Screening/kortlægning i renoveringsområder
 • ARBEJDSMILJØEksperten bistår med vurdering af prøvningsresultaterne i henhold til danske og internationale krav
 • Koordinering og afrapportering af blodbly prøver

Nye ARBEJDSMILJØEksperter

Marie Louise Sørensen
Marie Louise Sørensen

Fra Horsens har vi opnået ny spændende ekspertise udi arbejdsmiljøkoordinering af bygge- og anlægsopgaver, efter at Bygningsingeniør Marie Louise valgte at tage fat på vore vegne.

Godt begyndt og allerede afsluttet stort projekt hos Energinet (Egtved – Frøslev Gaslinjen) og godt i gang i andre nye og spændende projekter. Hende vil I helt sikkert høre mere til. Lige nu arbejder hun i et større vejprojekt i Silkeborg hos Vejdirektoratet. 
Lisa Jeremiassen
Lisa Jeremiassen

Exsam. Dynamisk psykoterapeut, suppleret med et 6-årigt uddannelsesforløb i korttidsterapi, under professor Habib Davanloo, Montreal, Canada.

Lisa har en gedigen praktisk erfaring og vil hos vore kunder kunne arbejde med analyse af det psykiske arbejdsmiljø, som kursusholder og supervisor/coach indenfor arbejdsmiljø, stress og trivsel.

3 dages § 9 Arbejdsmiljøkurser - efterår/vinter 2013


Undervisning på iPad.


ARBEJDSMILJØEksperten har siden nytår gennemført arbejdsmiljøuddannelsen ved hjælp af iPads, med stor succes. Kursisten låner en iPad under kurset, hvorpå alt kursusmaterialet ligger. Noter, kommentar og opgaver mv. tilføjes direkte i kursusmaterialet på iPaden. Efter endt kursus pakkes alt kursusmateriale samt noter/kommentar i en samlet pdf som emailes til kursisten. Kursisten har således alt relevant materiale fra kurset i en meget tilgængelig form som er nem at bruge efter kurset.

Kom til oversigt og tilmelding her eller klik på et af nedenstående kurser for at komme direkte til tilmelding.

2 dages supplerende §9 Arbejdsmiljøarbejdsmiljøuddannelse


Trænger du til at få opdateret din arbejdsmiljøuddannelse kan du på dette 2 dages kursus få mere viden om:
 • Arbejdsulykker
 • Muskel- og skeletbesvær
 • Psykisk arbejdsmiljø
 • Arbejdsmiljøorganisation
 • Effektivisere og målrette arbejdet i arbejdsmiljøorganisationen
 • Registrere, analysere og vurdere belastende påvirkninger i arbejdet
 • Forebygge belastende påvirkninger i arbejdet
 • Udarbejde planer til at reducere eller fjerne belastende påvirkninger i arbejdet


Kom til oversigt og tilmelding her eller klik på et af ovenstående kurser for at komme direkte til tilmelding.

Nyt fra

Flere virksomheder kan få støtte til en forebyggelsespakke

Der er nu åbnet for, at alle virksomheder uanset størrelse i følgende brancher kan søge en forebyggelsespakke med støtte til en gruppe på op til 19 ansatte:
 • Daginstitutioner
 • Metal og maskiner
 • Rengøring
 • Træ og møbler
Hidtil har kun virksomheder og institutioner med op til 19 ansatte kunnet søge. Nu kan store virksomheder også søge og dermed få glæde af forebyggelsespakkerne til at skabe et bedre arbejdsmiljø.

Læs mere her

Nye Branchevejledninger & nyhedsbreve fra AT

Link: http://arbejdstilsynet.dk/da/nyheder/nyhedsbrev/2013/nr-5-30-maj-2013.aspx

Fra BAR Grafisk - Godnat og lev godt
Fra BAR transport og engros - Trafiksikkerhedspolitik i virksomheden
Fra BAR Social & Sundhed - Sådan giver du kollegial førstehjælp
Fra BAR Service- og Tjenesteydelser - Den gode samtale i vanskelige situationer

Link: http://arbejdstilsynet.dk/da/nyheder/nyhedsbrev/2013/nr-4-30-april-2013.aspx

Fra BAR Jord til Bord - Re-entry - om foranstaltninger ved arbejde med pesticidbehandlede planter i væksthusgartnerier.

Link: http://arbejdstilsynet.dk/da/nyheder/nyhedsbrev/2013/nr-3-21-marts-2013.aspx

Fra BAR U&F - Stil krav til dit arbejdslys
Fra BAR U&F - Når lyd bliver til støj
Fra BAR Jord til Bord - Transport og færdsel på landbrug
Fra BAR U&F - Teknisk servicearbejde på skoler

Link: http://arbejdstilsynet.dk/da/nyheder/nyhedsbrev/2013/nr-2-28-februar-2013.aspx

Fra BAR transport og engros - Arbejdsmiljøhåndbog for chauffører
Fra BAR transport og engros - Jeg kører lastbil

LÆS MERE HOS:
Frameld dig dette nyhedsbrev