FAKTA om Sikkerhed & Arbejdsmiljø - Januar 2019 Se nyhedsbrevet online her
 
 
 
 
 
 
 

E-learning som nyt indsatsområde

ARBEJDSMILJØEksperten går nu online-vejen og tilbyder en række sikkerheds- og eftersynskurser som e-learning. Nogle kurser tilbydes på flere sprog.

Vi kender alle til problematikken om, at det kan være svært at finde tid i kalenderen til en hel dag væk fra sin arbejdsplads for at tage på kursus. Det forsøger vi hos ARBEJDSMILJØEksperten at finde en løsning på. Et nyt tiltag med arbejdsmiljøkurser som e-learning vil fremover være en fast del af vores kursusprogram, og det skulle gerne gøre det muligt for endnu flere at få taget de nødvendige og ønskede kurser.
 
- E-learning er en fleksibel kursusform med høj kvalitet, siger direktør Henrik Gliese. Samtidig er den 100% kundeorienteret, idet man er uafhængig i forhold til geografisk placering, dato og tidspunkt. Man kan gå til og fra sin uddannelse, når det passer ind i dagens program - og på den måde tage det i små bidder - helt uden stress.
 
Med det nye tilbud om online uddannelse imødekommer man også ikke-dansktalende kursister. Flere af e-learningskurserne udbydes nemlig på flere sprog.
 
- Det gør vores tilbud bredere, at vi til enhver tid kan tilbyde kurser på fx. polsk eller engelsk. Tidligere har der været lidt længere i mellem kurserne på fremmedsprog, men de ligger nu tilgængeligt online.
 
Når man har tilmeldt sig via hjemmesiden, modtager man en unik loginkode. Kursusmaterialet er bygget op af både tekst, grafik, speak og video, og efter en kort intro kan kurset startes.
 
 
 

Nye arbejdsmiljøuddannelser

ARBEJDSMILJØEksperten har for nyligt fået regodkendt arbejdsmiljøuddannelsen med de nyeste opdateringer og fået nye engagerede undervisere, så arbejdsmiljøuddannelsen er blevet endnu mere interessant og relevant for arbejdsmiljøorganisationen.
 
 
Ved samme lejlighed har vi også genoptaget arbejdsmiljøuddannelsen i byer, hvor vi tidligere har gennemført kurserne med god tilslutning, som i Silkeborg, hvor vi har genoprettet arbejdsmiljøuddannelsen på Hotel Scandic, efter at Hotel Impala lukkede. Desuden har vi genoprettet arbejdsmiljøuddannelsen i Horsens på Scandic Bygholm Park.
 
Endelig har vi i Sønderborg genoprettet og flyttet arbejdsmiljøuddannelse til Hotel Scandic fra Sandbjerg Gods, fordi vi har indgået virksomhedsaftale med Scandic Koncernen, for at vi kan holde en fordelagtig pris.
 
Tjek arbejdsmiljøuddannelser i nærheden af din virksomhed her Kursusoversigt
 

Øget fokus på asbest

Alle Folketingets partier har aftalt at øge fokus på asbest. Det er op til arbejdsmarkedets parter og Arbejdstilsynet at udmønte aftalen, men de får ingen ekstra penge af politikerne. Dermed overlader politikerne i høj grad indsatsen mod udsættelse for asbestpåvirkning i arbejdet til virksomhederne selv.

Hvert år i de senere år har arbejdsmedicinske klinikker konstateret ca. 130 dødsfald af lungehindekræft. Ifølge den internationale ”Mesothelioma Cancer Alliance” er den eneste kendte årsag til lungehindekræft påvirkning fra asbest i kortere eller længere tid.

På baggrund heraf har ARBEJDSMILJØEksperten besluttet at udbyde en række lovpligtige asbestinstruktioner for at hjælpe særligt bygge- og anlægsvirksomheder med at forebygge udsættelse for asbestrisiko ved ombygnings- og reparationsarbejder på ældre bygninger.

Instruktionerne henvender sig til alle håndværksmestre, faglærte og ufaglærte bygningsarbejdere, der har risiko for at støde på asbest ved ombygnings- og reparationsarbejde på bygninger, der er opført før 1988.

 
Find nærmeste asbestinstruktion her
 

Efteruddannelse for forflytningsvejledere

Ressourcer skal holdes ved lige for at bevare deres styrke  – og det gælder ikke mindst hos ressourcepersoner. Deltag i ARBEJDSMILJØEkspertens ressourcebevarende efteruddannelse for forflytningsvejledere.

Har du i flere år fungeret som forflytningsvejleder for dine kolleger, kan du have behov for at blive opdateret og få fyldt ny viden og energi på. Der kan være konkrete problemer, som det er svært at finde løsninger på, eller der kan være behov for bare generelt at få genopfrisket viden og erfaringsudveksle med andre.

ARBEJDSMILJØEksperten udbyder ressourcebevarende efteruddannelse for forflytningsvejlederne, hvor der bliver mulighed for at møde andre forflytningsvejledere samt blive opdateret ud fra et fastlagt program.

Temadag i Aalborg
Der afholdes temadag tirsdag den 2. april 2019 kl. 8.15 – 15.00 på Center for Velfærdsteknologi, Faaborgvej 15 A, Aalborg. 

Programpunkter for dagen:
  - Præsentation 
  - Hjælp til påklædning i et forflytningsperspektiv
  - Risikovurdering og valg af metoder ved stående/gående forflytning, hjælp ved gang,
    arbejde med rollatorer, guidning, mv.
  - Generel erfaringsudveksling

Der serveres morgenkaffe, let frokost samt eftermiddagskaffe. 

Tilmelding via ameksperten.dk.

For yderligere information kontakt Marianne Nielsen på 2830 3970. 

 

Kommende kurser

 
Her kan du se listen over kommende kurser fra ARBEJDSMILJØEksperten.
3 dages obligatorisk arbejdsmiljøuddannelse §9
- klik og læs mere om kursets indhold og program

Kurset giver arbejdsmiljøgruppens repræsentanter konkret viden om arbejdsmiljø og metoder til at fremme et sikkert og sundt arbejdsmiljø på egen arbejdsplads.
Kurset afvikles over 3 sammenhængende dage. Der kan arrangeres virksomhedskurser.
Vi har mange flere kurser på programmet - tjek datoerne her
 
 
3 days Mandatory OHS Course- click here to read more about the course program 
 
The course aims to provide the work environment representatives a practical knowledge of the working environment and methods of systematic and targeted approach to promote a safe and healthy work environment at their own workplace. A common feature of the courses is that there can be arranged business courses. 
  • 30. April in Copenhagen - SIGN UP
  •   3. June in Esbjerg - SIGN UP
  • 10. September in Copenhagen - SIGN UP
  • 11. November in Esbjerg -  SIGN UP
 
Forflytningsvejlederuddannelsen
- klik og læs mere om kursets indhold og program

Forflytningsvejlederuddannelsen hos ARBEJDSMILJØEksperten bygger på muligheder frem for begrænsninger og har udgangspunkt i hverdagens arbejdsopgaver, de naturlige bevægemønstre, og borgerens ressourcer.

Uddannelsen varer 6 dage og består af teoretiske indlæg, diskussioner og erfaringsudveksling, og endelig praktisk kreativ forflytning, som er det væsentligste element.
 
Arbejdstilsynet har fået ny hjemmeside. Fremover skal du finde nyheder på www.amid.dk
 
Som arbejdsgiver har I pligt til at vide, hvordan medarbejderne sikkert kan bruge de produkter, I køber eller lejer – fx maskiner, tekniske hjælpemidler, byggeelementer, kemiprodukter og personlige værnemidler.
 
Sådan får vi flere kvinder ind i byggebranchen
Byggeriets Kvinderåd har netop offentliggjort 8 konkrete anbefalinger til, hvordan man kan få flere kvinder til at søge en uddannelse og karriere i bygge- og anlægsbranchen. I dag er kun 9 procent af de ansatte i branchen kvinder.
 
Vejledning om fastsættelse af årsløn efter lov om arbejdsskadesikring for skader sket i 2019
Når der skal beregnes en erstatning for tab af erhvervsevne efter arbejdsskadesikringsloven indgår tilskadekomnes årsløn som et element. Årslønnen er bestemmende for størrelsen af erhvervsevnetabserstatningen, da erstatningen skal træde i stedet for en del af årslønnen. 

Fokus på arbejdsbetinget eksem
Kom til gå-hjem-møde på Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø den 31. januar, hvor forskere, dermatologer og arbejdsmedicinere stiller skarpt på arbejdsbetingede hudlidelser og forebyggende tiltag. Der er tilmeldingsfrist den 29. januar 2019.