FAKTA om Sikkerhed & Arbejdsmiljø - September 2018 Se nyhedsbrevet online her
 
 
 
 
 
 

Nyhedsbrevet September 2018

 

Øget fokus på asbest

 
Et bredt politisk flertal har lavet en aftale om, at der skal sættes yderligere fokus på forundersøgelser af bygninger inden nedrivning eller renovering. Særligt asbest som ved indånding kan medføre både lungekræft og asbestose.
 
Der dør fortsat mennesker af asbest i Danmark, selvom det har været forbudt siden 1980’erne. Asbest og andre miljøfarlige stoffer frigives især, når håndværkerne går i gang, hvorfor de har størst risiko for udsættelse for de forskellige stoffer. Men også beboere, børn i institutioner og skoler samt på arbejdspladserne kan man være udsat for asbestfibre, dampe fra PCB m.m.- alt sammen fra ældre byggematerialer.
Der er mange krav til f.eks. håndteringen af asbest. Når asbesten skal fjernes eller indkapsles, skal man planlægge arbejdet nøje for ikke at sprede fibrene eller udsætte sig selv for forureningen. Der er særlige krav til omklædnings- og badefaciliteter samt særskilt instruktion af de ansatte, der skal udføre renoveringen.
 
Her udover er vi nu, for første gang i mange år, begyndt at se påbud omkring ”at udarbejde protokol over ansatte, som arbejder med asbest” – dette har været et krav i mange år, men der er ikke mange, som kender til den bestemmelse.  
 
 
ARBEJDSMILJØEksperten rådgiver om håndtering af miljøfarlige stoffer, foretager prøvetagning før og efter sanering og instruerer i arbejdet med stofferne.
 

Go' morn møder om Arbejdsmiljøledelsessystemer

Bliv introduceret til ISO 45001:2018 Arbejdsmiljøledelsessystemer og den nye fælles struktur, når Esbjerg Safety Consult og ARBEJDSMILJØEksperten dette efterår afholder tre Go' morn møder om Arbejdsmiljøledelsessystemer.

- Mange OHSAS 18001 virksomheder står overfor en udfordring med opdatering af deres arbejdsmiljøledelsessystem, og andre virksomheder får stigende krav fra kunder om et certificerbart arbejdsmiljøledelsessystem. Derfor inviterer vi nu alle interesserede til en række infomøder, hvor man kan høre om arbejdsmiljøledelsessystemer generelt og den nye ISO 45001:2018, siger HSEQ Manager Dorthe Petersen fra Esbjerg Safety Consult. 

Møderne er primært henvendt til små og mellemstore virksomheder, som ønsker at styrke deres arbejdsmiljø gennem et systematisk ledelsessystem ISO 45001:2018; virksomheder med arbejdsmiljøledelse opbygget efter kravene i OHSAS 18001, som skal opdateres til ISO 45001:2018; samt virksomheder der ønsker at inddrage Arbejdsmiljø (ISO 45001:2018) i deres eksisterende Kvalitets- og Miljøledelsessystemer (ISO 9001:2015/ISO 14001:2015).

HVOR OG HVORNÅR?
Mandag 22. oktober kl. 08.15 - 09.45
(Tilmelding senest onsdag 17. oktober)

Torsdag 1. november kl. 08.15 - 09.45
(Tilmelding senest mandag 29. november)
 
Onsdag 5. december kl. 08.15 - 09.45
(Tilmelding senest fredag 30. november)

Møderne holdes hos ARBEJDSMILJØEksperten og Esbjerg Safety Consult på Auktionsgade 3, 6700 Esbjerg.

Deltagelse er gratis, dog er tilmelding nødvendig. 
Tilmeld dig på mail til mail@ameksperten.dk eller mail@safetyconsult.dk. Husk at angive, hvilken dato du ønsker at deltage. Bemærk! Der er begrænset antal pladser - tilmelding sker efter først-til-mølle.

Der serveres kaffe og rundstykker ved mødet.

  

Den nye ISO-standard for arbejdsmiljøledelse - ISO 45001 blev udgivet den 12. marts 2018 og fås på dansk som DS/ISO 45001:2018 Arbejdsmiljøledelsessystemer - krav og vejledning om brug. Standarden bygger på den nye fælles struktur for alle standarder, (High Level Structure) der stiller krav til ledelsessystemer indenfor kvalitet, miljø og arbejdsmiljø. Strukturen er allerede implementeret i ISO 9001 og ISO 14001, der udkom i 2015. Den fælles struktur gør det nemmere at arbejde med og integrere opfyldelsen af de forskellige standarder i ét integreret ledelsessystem for virksomheden.

 

Niels i praktik med 35 års erfaring

Hos ARBEJDSMILJØEksperten får vi løbende nye medarbejdere, men det er ikke ofte, at nye medarbejdere næsten har nået pensionsalderen. Men det har Niels Kaas Christensen. Nu møder han ind på ARBEJDSMILJØEkspertens kontor på Esbjerg Havn flere gange ugentligt.
- Jeg har et ønske om, at Niels skal gennemgå vores salgspotentiale, dels til vore eksisterende kunder og dels til nye kunder. Desuden er planen, at Niels kan salgstræne den øvrige medarbejderstab både individuelt og i grupper, siger direktør Henrik Gliese.
 
For Niels handler det om fortsat at have tilknytning til erhvervslivet og holde sig ajour. Det får han nu mulighed for at have gennem ARBEJDSMILJØEksperten, hvor aftalen foreløbigt lyder på et 4-ugers praktikforløb.
  
- Niels har de seneste 35 år fungeret som global sælger, senest inden for energisektoren. Hans mange års erfaring er værdifuldt for en virksomhed som vores. Der er ingen tvivl om, at Niels kan bibringe os ny inspiration og eventuelt også nye rutiner i vores salgsarbejde.
 
Hvis begge parter finder sig godt tilpas i samarbejdet, er det hensigten, at Niels skal tilknyttes virksomheden på mere fast basis med nogle timer ugentligt.
 
- I første omgang skal der sættes fokus på salg af outsourcing-konceptet, hvor vores kunder har mulighed for at lave en fast aftale om, at vi varetager deres arbejdsmiljøarbejde.
 
Niels er 61 år og fra Esbjerg-området. 
 

Kommende kurser

 
Her kan du se listen over kommende kurser fra ARBEJDSMILJØEksperten.
3 dages obligatorisk arbejdsmiljøuddannelse §9
- klik og læs mere om kursets indhold og program

Kurset giver arbejdsmiljøgruppens repræsentanter konkret viden om arbejdsmiljø og metoder til at fremme et sikkert og sundt arbejdsmiljø på egen arbejdsplads.
Kurset afvikles over 3 sammenhængende dage. Der kan arrangeres virksomhedskurser.
 
 
The course aims to provide the work environment representatives a practical knowledge of the working environment and methods of systematic and targeted approach to promote a safe and healthy work environment at their own workplace. A common feature of the courses is that there can be arranged business courses. 
  • 23. oktober i København - SIGN UP
 
Forflytningsvejlederuddannelsen
- klik og læs mere om kursets indhold og program

Forflytningsvejlederuddannelsen hos ARBEJDSMILJØEksperten bygger på muligheder frem for begrænsninger og har udgangspunkt i hverdagens arbejdsopgaver, de naturlige bevægemønstre, og borgerens ressourcer.

Uddannelsen varer 6 dage og består af teoretiske indlæg, diskussioner og erfaringsudveksling, og endelig praktisk kreativ forflytning, som er det væsentligste element.
  •  9. maj 2019 i Aalborg - TILMELD
 

Nyt fra

Løft og dårlige arbejdsstillinger er årsag til, at arbejdet som medarbejder i dagtilbud hyppigt fører til smerter. En ny kampagne peger på 6 gode vaner hos børn, forældre og medarbejdere, som kan være med til at reducere smerter og forebygge arbejdsskader.
 
23 strakspåbud efter social dumping aktion på sjællandske villaveje. Arbejdstilsynet gennemførte i slutningen af august en aktion mod byggerier, der foregår på de danske villaveje. Aktionen viste, at dem, der arbejder for private bygherrer, i flere tilfælde ikke overholder arbejdsmiljøreglerne.
 
Hvordan undgår I arbejdsulykker på din arbejdsplads? Få fem gode råd til at forebygge ulykker.
 
  
 
Seneste nyhedsbrev fra AT: