FAKTA om Sikkerhed & Arbejdsmiljø - August 2018 Se nyhedsbrevet online her
 
 
 
 
 
 

Nyhedsbrevet August 2018

 

Spørgsmål til virksomhedens sikkerhedsklima

 
Casestudier, der er gennemført af Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø blandt 15.000 medarbejdere og ledere inden for otte vidt forskellige brancher, viser, at et godt sikkerhedsklima blandt virksomhedernes ledere og ansatte er afgørende for at forebygge arbejdsulykker.
Sikkerhedsklima er et begreb for, hvordan virksomheden håndterer sikkerheden i alle aspekter og på alle niveauer i virksomheden.
 
Det er velkendt, at der er sammenhæng mellem et godt sikkerhedsklima og lille risiko for ulykker, det er derfor vigtigt, at ledelsen går forrest i at skabe et godt sikkerhedsklima, ved både i tale og handling at vise medarbejderne, at ledelsen prioriterer sikkerhed højt i det daglige arbejde.
 
Undersøgelse af virksomhedens sikkerhedsklima er forholdsvis enkel. Der bliver stillet spørgsmål om 5 arbejdsmiljø faktorer, som man begrunder sit svar på. Hvis resultatet viser, at medarbejderne har problemer med blot en af faktorerne, vil denne virksomhed have dobbelt så stor risiko for ulykker, som en virksomhed, der ikke har problemer med nogen af faktorerne.
 
 
ARBEJDSMILJØEksperten kan bistå med at gennemføre undersøgelsen og med forbedring af sikkerhedsklimaet, hvor det kan vise sig formålstjenligt.
 

Ny rådgiver i huset

ARBEJDSMILJØEksperten kan med glæde oplyse, at vi pr. 8. august 2018 har ansat Peter Wang Kristensen som ny arbejdsmiljørådgiver.

Peter er uddannet ergoterapeut, og har de sidste 12 år beskæftiget sig med arbejdsmiljø og ergonomi. Først som faglærer og konsulent i ergonomi på AMU-Fyn og siden hen fem år som intern konsulent på Sydvestjysk Sygehus i Esbjerg. Hernæst blandt andet ved autoriseret arbejdsmiljørådgiver Koncern HR, Fysisk Arbejdsmiljø i Region Midtjylland.

Peter har dermed indgående kendskab til arbejdsmiljø og ergonomi i både meget store såvel som i mindre organisationer, og er en dygtig formidler og underviser. Peter er rigtig godt klædt på til at hjælpe jer med jeres arbejdsmiljøarbejde.

Vi håber, I vil tage godt imod Peter som rådgiver for jeres virksomheder.

 

Re-godkendelse af ARBEJDSMILJØEksperten

 
Siden 2009 har det været muligt at tage kurser inden for arbejdsmiljø og sikkerhed hos ARBEJDSMILJØEksperten, og nu er godkendelsen til fire år mere i hus. Således har Arbejdstilsynet og EVA (Danmarks Evalueringsinstitut) netop godkendt ARBEJDSMILJØEksperten til fortsat at udbyde undervisning og kurser inden for faget.
 
- Godkendelsen er selvfølgelig obligatorisk og betyder, at vi skal leve op til en række krav. Men det er samtidig et kvalitetsstempel, som bevidner, at vi har en høj faglighed hos både undervisere og i resten af vores organisation. Som seriøs kursusudbyder skal vi løbende skal have fingeren på pulsen og følge med udviklingen inden for vores fag, siger direktør Henrik Gliese. 
 

Kommende kurser

 
Her kan du se listen over kommende kurser fra ARBEJDSMILJØEksperten.
3 dages obligatorisk arbejdsmiljøuddannelse §9
- klik og læs mere kursets om indhold og program

Kurset giver arbejdsmiljøgruppens repræsentanter konkret viden om arbejdsmiljø og metoder til at fremme et sikkert og sundt arbejdsmiljø på egen arbejdsplads.
Kurset afvikles over 3 sammenhængende dage. Der kan arrangeres virksomhedskurser.
 
 
The course aims to provide the working environment group representatives a practical knowledge of the working environment and methods of systematic and targeted approach to promote a safe and healthy work environment at their own workplace. A common feature of the courses is that there can be arranged business courses.
 
  • 24. September in Esbjerg - SIGN UP
 
Forflytningsvejlederuddannelsen
- klik og læs mere kursets om indhold og program

Forflytningsvejlederuddannelsen hos ARBEJDSMILJØEksperten bygger på muligheder frem for begrænsninger og har udgangspunkt i hverdagens arbejdsopgaver, de naturlige bevægemønstre, og borgerens ressourcer.

Uddannelsen varer 6 dage og består af teoretiske indlæg, diskussioner og erfaringsudveksling, og endelig praktisk kreativ forflytning, som er det væsentligste element.
  •  5. september i Aalborg - TILMELD
 

Nyt fra

Om man må gå hjem fra sit arbejde og holde fri, når det er hedebølge udenfor og meget varmt på arbejdspladsen, er ikke reguleret i arbejdsmiljøloven. Arbejdsgiveren skal efter arbejdsmiljøloven træffe de nødvendige foranstaltninger, hvis det bliver så varmt, at der er fare for sikkerhed og sundhed.
 
Støv fra byggepladser kan indeholde kræftfremkaldende partikler, derfor anbefaler Arbejdstilsynet altid at anvende en CE-mærket støvsuger støvklasse H af typen ”dust extractor”.
 
Arbejdstilsynets årsopgørelse 2017 over anmeldte arbejdsulykker 2012-2017 er offentliggjort. Den viser bl.a., at der i 2017 blev registreret 25 arbejdsulykker med døden til følge. Det er det hidtil laveste antal dødsulykker på et år.
 
  
 
Seneste nyhedsbrev fra AT: