FAKTA om Sikkerhed & Arbejdsmiljø - Juni 2018 Se nyhedsbrevet online her
 
 
 
 
 
 

Nyhedsbrevet Juni 2018

 

Ny undersøgelse om belastning af offshore arbejde

 
Ny spørgeskemaundersøgelse om helbred og arbejdsmiljø offshore foretaget blandt ansatte på danske offshoreanlæg til olie- og gasproduktion viser tydelige forskelligheder i psykiske og fysiske belastninger sammenlignet med lignende jobgrupper på land.
 
Forskellene er ikke entydigt negative, men visse typer af ekstra belastninger skinner igennem. Inden for psykiske arbejdsmiljøpåvirkninger herunder "vold, trusler, mobning og seksuel chikane" viser undersøgelsen, at 8% flere af de offshore-ansatte har været udsatte for mobning på deres arbejdsplads det seneste år sammenlignet med lignende ansatte på land.
 
Inden for fysiske arbejdsmiljøpåvirkninger viser undersøgelsen, at flere ’Går eller står mindst ¼ af tiden’ og sidder ’På hug eller knæ mindst ¼ af tiden’, og ligeledes oplever flere ’Smerter i knæene’. 
 
Det fremgår også af undersøgelsen, at støjgener er markant højere offshore. 
· 61 pct. oplever støj, der er så høj, at de må råbe for at tale sammen med en, der står ved siden af dem (31 pct. i benchmarket).
· 70 pct. oplever støj, der forstyrrer dem i deres arbejde (45 pct. i benchmarket).
· 25 pct. er udsat for kraftige vibrationer, der rammer hele kroppen, mindst ¼ af deres tid (17 pct. i benchmarket).
 
 
Spørgeskemaundersøgelsen er gennemført af Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø.
ARBEJDSMILJØEksperten rådgiver om, hvordan man kan sikre og/eller forbedre sit arbejsmiljø. Vi er certificeret inden for alle seks områder af arbejdsmiljøpåvirkninger.

  • Fysiske påvirkninger; herunder støj og støv, indeklima, indretning m.m.
  • Muskelskelet påvirkninger; herunder arbejdsstillinger og -bevægelser, tunge løft m.m.
  • Kemiske påvirkninger; herunder allergi- og kræftfremkalende stoffer m.m.
  • Biologiske påvirkninger; herunder bakterier, svampe, smittefarlige stoffer m.m.
  • Psykiske påvirkninger; herunder stress, skiftende arbejdstider, arbejdspres, høje følelsesmæssige krav m.m.
  • Sociale påvirkninger; herunder vold, konflikter, mobning, trusler, traumatiske hændelser m.m.
 

Bent kalibrerer virksomhedens medarbejdere

Hos ARBEJDSMILJØEksperten oplever vi en øget efterspørgsel på rådgivning inden for psykisk arbejdsmiljø, der handler om psykiske og sociale påvirkninger. Vi har derfor ansat Bent Würsching som har sit speciale i rådgivning om psykisk arbejdsmiljø.

Bent Würsching er uddannet Cand. Scient. Soc. og har i mere end 20 år arbejdet med ledelse og organisationsudvikling i private og offentlige virksomheder. 

Bent er ligeledes kendt for sine motivationsforløb og peptalk til virksomheder.

Hos ARBEJDSMILJØEksperten tilbyder Bent primært rådgivning inden for stresshåndtering, konflikthåndtering, mobning, trusler og traumatiske hændelser. Desuden tilbyder han forløb med teambuilding, samarbejde og social kapital, der styrker både den enkelte medarbejder og hele virksomheden. 

Når Bent arbejder med disse faktorer handler det om, at skabe en effektiv og produktiv virksomhed gennem høj trivsel blandt medarbejderne. 

 

- Virksomheder bruger rask væk 30.000 kroner hvert år på at få en maskine kalibreret. Men husk på at en investering i at få medarbejdere - virksomhedens vigtigste enheder - kalibreret er mindst lige så godt givet ud. Mennesker skal også smøres og vedligeholdes. 

 

Kontakt ARBEJDSMILJØEksperten på 8236 3670 for at høre mere om, hvilke forløb Bent kan tilbyde i din virksomhed.

 

SGI fitness & motion vandt et sponsorat

ARBEJDSMILJØEksperten støtter op om mange forskellige klubber og sportsgrene, og i den forbindelse udloddede vi tidligere denne måned et sponsorat på kr. 2.500,- via vores Facebook-side.
 
Vinderen er blevet fundet, og valget faldt på SGI fitness og motion, som beskrev deres projekt således:
- SGI fitness & motion som til efteråret skal have nye Indoor cykler / spinning cykler. Vi får til gengæld Lund Skilte til at trykke logo i 150x400 mm som vil være synligt for vores snart 1.000 medlemmer.
 

Uanmeldte kontrolbesøg giver resultater

Der sættes igen fokus på de resultater, som Arbejdstilsynets forsøgsperiode med uanmeldte kontrolbesøg på byggepladser.
 
Siden november måned 2017 har Arbejdstilsynets kontrolbesøg resulteret i, at antallet af påbud ved kontrolbesøgene er steget fra 13 til 48%. Det forventes derfor, at ordningen gøres permanent. 
 
 

Kommende kurser

 
Her kan du se listen over kommende kurser fra ARBEJDSMILJØEksperten.
3 dages obligatorisk arbejdsmiljøuddannelse §9
- klik og læs mere kursets indhold og program

Kurset giver arbejdsmiljøgruppens repræsentanter konkret viden om arbejdsmiljø og metoder til at fremme et sikkert og sundt arbejdsmiljø på egen arbejdsplads.
Kurset afvikles over 3 sammenhængende dage. Der kan arrangeres virksomhedskurser.
 
 
The course aims to provide the working environment group representatives a practical knowledge of the working environment and methods of systematic and targeted approach to promote a safe and healthy work environment at their own workplace. A common feature of the courses is that there can be arranged business courses.
 
  • 24. September in Esbjerg - SIGN UP
 
Forflytningsvejlederuddannelsen
- klik og læs mere kursets indhold og program

Forflytningsvejlederuddannelsen hos ARBEJDSMILJØEksperten bygger på muligheder frem for begrænsninger og har udgangspunkt i hverdagens arbejdsopgaver, de naturlige bevægemønstre, og borgerens ressourcer.

Uddannelsen varer 6 dage og består af teoretiske indlæg, diskussioner og erfaringsudveksling, og endelig praktisk kreativ forflytning, som er det væsentligste element.
  •  5. september i Aalborg - TILMELD
 

Nyt fra

Arbejdstilsynet sætter igen i år fokus på arbejdsforholdene for unge under 18 år for at undgå, at de kommer til skade på jobbet. Arbejdstilsynet sætter fokus på unge på alle almindelige tilsyn i juli og arrangerer desuden målrettede tilsyn i nogle af de brancher, hvor man ved, at der kan være problemer med unges arbejdsmiljø.
 
Arbejdstilsynet vil fra den 1. juli og tre år frem gennemføre 500 undersøgelsesbesøg på virksomheder med arbejdsmiljøcertifikat. Arbejdstilsynet kommer uanmeldt på de certificerede virksomheder og undersøger, om der er væsentlige arbejdsmiljøproblemer. Efter tre år samles der op på resultaterne, og det vurderes, om der er behov for justeringer af ordningen om anerkendte arbejdsmiljøcertifkater.
 
Beskæftigelsesminister Troels Lund Poulsen har modtaget 454 forslag fra borgere, virksomheder og organisationer til mere enkle arbejdsmiljøregler i forbindelse med kampagnen "Bedre regler". Beskæftigelsesministeriet vil nu gennemgå forslagene og sende de relevante videre til det ekspertudvalg, som regeringen nedsatte i 2017 for at kulegrave lovgivningen på området.
 
 
Nye Branchevejledninger
 
Elevatorer, som er installeret og taget i brug
VEJLEDNING: ”Elevatorer m.v. - del 2” er navnet på en ny branchevejledning fra BFA Industri. Vejledningen retter sig især mod branchens virksomheder og ansatte samt certificerings- og inspektionsorganer, men er også tiltænkt ejere af elevatorer. Vejledningen handler om elevatorer mv., som allerede er installeret og taget i brug, før elevatordirektivet trådte i kraft.
 
Veje til bæredygtigt arbejdsmiljø 
VEJLEDNING: Ny branchevejledning fra BFA Velfærd og Offentlig administration er en del af dialogværktøjet "Veje til bæredygtigt arbejdsmiljø - kom hele vejen rundt". Vejledningen beskriver de materialer, som hører til dialogværktøjet og giver tips til den gode proces. BFA anbefaler, at man læser vejledningen, inden man går i gang med at bruge værktøjet.
 
 
 
 
Seneste nyhedsbrev fra AT: