FAKTA om Sikkerhed & Arbejdsmiljø - April 2018 Se nyhedsbrevet online her
 
 
 
 
 
 

Nyhedsbrevet April 2018

 

HURRA! 10 års jubilæum i Frederikshavn

Den 1. maj er det 10 år siden vi åbnede ARBEJDSMILJØEkspertens afdelinger i Aalborg og Frederikshavn.
 
Vi vil derfor gerne invitere kunder, forretningsforbindelser og venner af huset til reception 
fredag den 4. maj kl. 13-16
i vores lokaler på Silovej 8, 3. sal,
i Frederikshavn. 
 
Af hensyn til planlægningen vil vi gerne opfordre jer til at tilmelde jer på lb@ameksperten.dk
senest den 3. maj.
 
 Med venlig hilsen 
Lene og Marianne

Så kom den endelig!

Siden 1999, hvor den første OHSAS 18001 standard i Arbejdsmiljøledelse udkom, har det været et ønske, at få udgivet en ISO-standard i Arbejdsmiljøledelse, og nu er den her ISO 45001:2018. Det er en standard, der er langt mere ambitiøs og tidssvarende end OHSAS 18001 standarden.

ISO 45001:2018 standarden er opbygget efter den fælles struktur (High Level Structure), som også ses i standarderne ISO 9001:2015 Kvalitetsledelsessystem og ISO 14001:2015 Miljøledelsessystem, dermed bliver det endnu nemmere, at lave integrerede ledelsessystemer der dækker kravene indenfor arbejdsmiljø, sikkerhed, miljø og kvalitet (HSEQ).

Esbjerg Safety Consult er selvfølgelig klar til at assistere jer på alle tre standarder. Vi påtager os gerne hele arbejdet med at udarbejde eller opdatere jeres HSEQ ledelsessystemer, så de lever op til kravene i ISO-standarderne, men vi har også stor erfaring i at agere som coach i et forløb, hvor I selv styrer processen, mens vi assisterer og rådgiver om tolkning af standardens krav på de område,r hvor I mangler de nødvendige ressourcer.

Kontakt HSEQ Manager Dorthe Petersen fra Esbjerg Safety Consult på telefon 8236 3670, hvis I vil høre mere om vores erfaringer med HSEQ ledelsessystemer og overensstemmelse med ISO-standarderne.

 

Arbejdsmiljø på Esbjerg Havn

Esbjerg Safety Consult er som konsulent involveret i udarbejdelse og implementering af endnu et arbejdsmiljøledelsessystem efter ISO 45001:2018 Occupational Health & Safety Management System.

Denne gang er det Esbjerg Havn, der har valgt at gå forrest og etablere et arbejdsmiljøledelsessystem i overensstemmelse med kravene i den nye ISO 45001:2018, der udkom i marts 2018.

Første fase i projektet er sammen med arbejdsmiljøorganisationen at få kortlagt alle arbejdsmiljømæssige aspekter for serviceafdelingen, som sidste år flyttede til den nyetablerede servicegård på Taurusvej 3.

Der er stor medarbejderinvolvering, og de nye rammer skaber god basis for et sundt og sikkert miljø, hvor der er tænkt sikkerhed ind fra starten.

Man har blandt andet fået etableret en ny servicegrav (smøregrav), der fuldt ud lever op til kravene i branchevejledningen omkring indretning og anvendelse af revisionsgrave. Når graven ikke er i brug, skal den tildækkes med de tilhørende plader eller sikres mod faldulykker.

Graven anvendes on/off, og det er vurderet, at risikoen ved håndtering af de tunge plader er for stor i forhold til at skærme graven af mod faldulykker. Sammen med Arbejdsmiljøgruppen kom vi frem til en simpel men sikker afmærkning, som mekanikeren selv kan sætte op på få minutter.

Denne løsning sikrer både den akutte fare med risiko for fald, men også en anden risiko som ofte glemmes i jagten på nul arbejdsulykker, nemlig den arbejdsbetingede nedslidning der stadig finder sted i mange brancher.

Næste fase er at inddrage administrationen i arbejdsmiljøledelsessystemet. Her er det nogle helt andre udfordringer, vi skal vurdere og agere på. Fra en spritny bygning designet til formålet, skal vi nu i gang med kortlægningen af arbejdsmiljøet i den smukke gamle havneadministrationsbygning fra 1897/98 på Hulvej 1.

 

Velkommen til en ny praktikant

Vi har budt velkommen til rumænske Cristian Gidinceanu, som studerer Risk and Safety Management på Aalborg Universitet Esbjerg.
 
Cristian skal være en del af ARBEJDSMILJØEksperten i Esbjerg og arbejde med evakueringsplanlægning i de kommende tre måneder.
 

Kommende kurser

 
Her kan du se listen over kommende kurser fra ARBEJDSMILJØEksperten.
Lovpligtig instruktion Udvendig ASBEST 
- klik og læse mere kursets indhold og program

Lovpligtig instruktion for personer, som arbejder med udvendig nedbrydning, hvor man kan støde på asbest under nedbrydningsarbejdet.

Varighed: 2 timers supplerende arbejdsmiljøuddannelse §9 / fagkursus. 

 
 
3 dages obligatorisk arbejdsmiljøuddannelse §9
- klik og læse mere kursets indhold og program

Kursets giver arbejdsmiljøgruppens repræsentanter konkret viden om arbejdsmiljø og metoder til at fremme et sikkert og sundt arbejdsmiljø på egen arbejdsplads.
Kurset afvikles over 3 sammenhængende dage. Der kan arrangeres virksomhedskurser.
 
Forflytningsvejlederuddannelsen
- klik og læse mere kursets indhold og program

Forflytningsvejlederuddannelsen hos ARBEJDSMILJØEksperten bygger på muligheder frem for begrænsninger og har udgangspunkt i hverdagens arbejdsopgaver, de naturlige bevægemønstre, og borgerens ressourcer.

Uddannelsen varer 6 dage og består af teoretiske indlæg, diskussioner og erfaringsudveksling, og endelig praktisk kreativ forflytning, som er det væsentligste element.
 

Nyt fra

REGLER: Nyt lovforslag skal sikre klare rammer for Arbejdstilsynets beføjelser i tilsynet med det psykiske arbejdsmiljø. Lovforslaget indebærer, at Arbejdstilsynet kan tale med de ansatte uden at andre, herunder arbejdsgiveren, er til stede. Forslaget giver endvidere Arbejdstilsynet mulighed for at gennemføre på forhånd planlagte gruppesamtaler med ansatte. 
 
KAMPAGNE: Arbejdsulykker skal anmeldes, men alligevel bliver omkring halvdelen af alle arbejdsulykker i Danmark aldrig anmeldt. Det skal den nye kampagne "Gør det nu!" være med til at rette op på. Bag kampagnen står Arbejdsmiljørådet, Arbejdstilsynet, de fem branchefælles-skaber for arbejdsmiljø, Arbejdsmarkedets Erhvervssikring og Videncenter for Arbejdsmiljø.
 
 
Nye branchevejledninger
 
Tagdækning
VEJLEDNING: BFA Bygge & Anlægs branchevejledning om tagdækning fra 2008 er blevet revideret og opdateret. Nyt i vejledningen er bl.a. information om de nye bygherrekrav til koordinering af arbejdsmiljøet i både projekterings- og planlægningsfasen samt et afsnit om arbejde med murkroner.
 
Indeklimaberegninger - renovering af bygninger
VEJLEDNING: Statens Byggeforskningsinstitut har udgivet en vejledning om indeklimaberegninger, der retter sig mod renovering af bygninger. Vejledningen anviser metoder til beregning og kravspecifikation af indeklima afhængig af bygningstypen. Der skelnes derfor mellem boliger og erhverv. 
 
 
 
Seneste nyhedsbrev fra AT: