FAKTA om Sikkerhed & Arbejdsmiljø - Marts 2018 Se nyhedsbrevet online her
 
 
 
 
 
 

Nyhedsbrevet Marts 2018

 

Nem adgang til OnlineAT


ARBEJDSMILJØEksperten kan hjælpe dig med online adgang til Arbejdstilsynet

Siden 1. januar 2018 har det været obligatorisk for virksomheder at melde tilbage digitalt, hvis de får et påbud efter tilsynsbesøg.
 
Det er nu også muligt, at en virksomhed kan lade en partsrepræsentant svare tilbage på sine vegne, fx en arbejdsmiljørådgiver.
 
Det betyder, at en rådgiver godt må svare tilbage på virksomhedens vegne, hvis virksomheden har bedt rådgiveren om at repræsentere virksomheden.
 
Virksomheden giver tredjeparten (fx ARBEJDSMILJØEksperten) en ’erhvervsfuldmagt’ til at agere som virksomheden via virk.dk brugeradministrationen, og sikrer samtidigt, at tredjeparten har rettigheden til OnlineAt på den NemID, som modtager fuldmagten’
 
Du har mulighed for at give din ’erhvervsfuldmagt’ via virk.dk - eller du kan kontakte ARBEJDSMILJØEksperten på telefon 8236 3670, så hjælper vi dig gerne videre. 
 
 

Velkommen til Svend Klingsten

Nyansættelse hos ARBEJDSMILJØEksperten A/S

Vi har for nylig ansat Svend Klingsten som ny arbejdsmiljøkoordinator hos ARBEJDSMILJØEksperten.  

Svend skal sørge for sikkerheden i forbindelse med opførelse af nyt Energinet-biogasanlæg ved Korskro-Bramming, Ribe og Storde.
 
Han har i mange år arbejdet som konsulent for Esbjerg Safety Consult, og har senest været ansat i Energistyrelsen.
 
Vi ser frem til samarbejdet - og byder Svend hjertelig velkommen.
 

Præsentation af Esbjerg Safety Consult

Esbjerg Safety Consult er ARBEJDSMILJØEkspertens specialist på det maritime område, i offshoreindustrien og vindmøllebranchen.

Esbjerg Safety Consult hjælper blandt meget andet med processen omkring alle tre ISO-standarder - ISO 9001 (kvalitetsledelse), ISO 14001 (miljøledelse) og ISO 45001 (miljøledelse).

- Vi påtager os hele arbejdet med at udarbejde eller opdatere ledelsessystemer, men vi kan også coache virksomheden i et forløb, som man selv står for, siger HSEQ koordinator Dorthe Petersen.

Ud over at bygge et ledelsessystem op kan Esbjerg Safety Consult også drifte det bagefter og revidere det, når det bliver tid til det.

Esbjerg Safety Consult tilbyder desuden audit, hvor man efterprøver, om underleverandører leverer det, de skal.

- Er der brug for viden på et specielt område, trækker vi på eksterne konsulenter og kan derfor byde ind på praktisk taget alt. Via vores forbindelse til ARBEJDSMILJØEksperten har vi adgang til fx. psykologer, fysio- og ergoterapeuter, maskinmestre, miljøteknikere og bygningskonstruktører, siger Dorthe Petersen.

 
HSEQ manager Dorthe Petersen og direktør Henrik Gliese står i spidsen for virksomheden, der leverer alle typer sikkerhedskurser inden for offshorebranchen fx. søredning, brand, førstehjælp, højdesikkerhed, HUET og maritim VHF samt vindmøllebranchens GWO kurser.

Har du brug for at komme i kontakt med Esbjerg Safety Consult, så ring direkte til Dorthe Petersen på telefon 5336 8112.

 
Du kan se meget mere om, hvad Esbjerg Safety Consult kan hjælpe med på www.safetyconsult.dk
 

Kommende kurser

Herunder kan du se, hvilke kurser ARBEJDSMILJØEksperten udbyder i de kommende måneder. På disse kurser har vi stadig ledige pladser.
 
 
Lovpligtig instruktion Udvendig ASBEST

Lovpligtig instruktion for personer, som arbejder med udvendig nedbrydning, hvor man kan støde på asbest under nedbrydningsarbejdet.

Varighed: 2 timers supplerende arbejdsmiljøuddannelse §9 / fagkursus. 

Læs mere om kursets indhold og program her.
 

3 dages obligatorisk arbejdsmiljøuddannelse §9

Kursets giver arbejdsmiljøgruppens repræsentanter konkret viden om arbejdsmiljø og metoder til at fremme et sikkert og sundt arbejdsmiljø på egen arbejdsplads.

Kurset afvikles over 3 sammenhængende dage. Der kan arrangeres virksomhedskurser.
Læs mere om kurset indhold og program her.
 
 
Forflytningsvejlederuddannelse
 
Uddannelse af forflytningsvejledere - plejeområdets vigtige ressourcepersoner, når det handler om at forebygge skader.

Uddannelsen varer 6 dage og består af teoretiske indlæg, diskussioner og erfaringsudveksling, og endelig praktisk kreativ forflytning, som er det væsentligste element.

Uddannelsen er delt op i to moduler.

Læs mere om uddannelsens indhold og program her
 
 

Nyt fra

Ny sammenskrivning af Offshoresikkerhedsloven
Den nye bekendtgørelse nr. 125 af 6. februar 2018 af offshoresikkerhedsloven (lovbekendtgørelsen), erstatter lovbekendtgørelse nr. 831 af 1. juli 2015.
Lovbekendtgørelsen er en sammenskrivning af lovbekendtgørelse nr. 831 af 1. juli 2015 og to ændringslove, nemlig lov nr. 426 af 18. maj 2016 og lov nr. 1542 af 19. december 2017.
Lovbekendtgørelsen er sammenskrevet for at gøre loven mere overskuelig og brugervenlig.
 
Vejledninger om at fastsætte årsløn efter lov om arbejdsskadesikring for skader sket i henholdsvis 2017 og 2018
Når der skal beregnes en erstatning for tab af erhvervsevne efter arbejdsskadesikringsloven indgår tilskadekomnes årsløn som et element. Årslønnen er bestemmende for størrelsen af erhvervsevnetabserstatningen, da erstatningen skal træde i stedet for en del af årslønnen. De udstedte vejledninger beskriver reglerne for, hvordan Arbejdsmarkedets Erhvervssikring fastsætter årslønnen for nogle særlige persongrupper. Vejledningen indeholder således bl.a. eksempler for beregning af årslønnen for unge, uddannelsessøgende og søfolk, der modtager DIS-indkomst (indkomst for personer, der arbejder om bord på skibe registreret i Dansk Internationalt Skibsregister) m.fl. 

Vejledningerne gælder for fastsættelsen af årsløn for skader, der er sket i henholdsvis 2017 og 2018.
 

Nye branchevejledninger
 
Brug af handsker i industrien
VEJLEDNING: En vigtig del af forebyggelse af hudproblemer på laboratorier og på virksomheder i procesindustrien er brug af handsker. Ny branchevejledning fra BFA Industri oplyser om brug af handsker, handskematerialer, handskestørrelser og pasform – oplysninger, som kan bidrage til, at de ansatte får de rigtige handsker. Desuden kan uhensigtsmæssig brug af handsker i sig selv give anledning til en række hudgener.
 
Forholdsregler og sikkerhed ved anhugning
VEJLEDNING: BFA Industri står bag en branchevejledning om sikkerhed ved anhugning. Vejledningen indeholder gode råd til arbejdsmiljøorganisationen i forhold til at få systematiseret eftersyn og vedligehold af løftetilbehør samt om valg af de rette former for løftetilbehør. Der er afsnit om generelle forhold ved anhugning, love og regler, ulykkesrisici, ergonomi, metoder til anhugning og tekniske forhold omkring anhugning.
 
 
 
Seneste nyhedsbrev fra AT: