FAKTA om Sikkerhed & Arbejdsmiljø - Februar 2018 Se nyhedsbrevet online her
 
 
 
 
 
 

Nyhedsbrevet Februar 2018

 

Forflytningsvejlederuddannelse - ny holdstart

Vi starter nyt hold i Aalborg den 10. april

Forflytningsvejlederuddannelsen hos ARBEJDSMILJØEksperten bygger på muligheder frem for begrænsninger og har udgangspunkt i hverdagens arbejdsopgaver, de naturlige bevægemønstre og borgerens ressourcer.

En kreativ uddannelse i to moduler som tager udgangspunkt i hverdagen og det praktiske arbejde. Effekten af uddannelsen er velfunderede og engagerede medarbejdere, der kan videreformidle den forebyggende indsats til kolleger og borgere.

Tilmeld dig kurset her 10/04/2018 Aalborg

For yderligere information kontakt projektkoordinator Pia H. Jacobsen på 8236 3670 eller på mail@ameksperten.dk.

 

Arbejdsmiljøkoordinatorer søges til energisektoren

ARBEJDSMILJØEksperten oplever stigende interesse for vore arbejdsmiljøkoordinator
til byggepladser.
 
 
Ved ethvert bygge- og anlægsarbejde, hvor det forventes, at der vil være mere end én arbejdsgiver til stede på byggepladsen samtidigt, skal bygherren udpege en eller flere arbejdsmiljøkoordinatorer.  
 
Ifølge bygherrebekendtgørelsen skelnes der mellem:
  • Koordinator til koordinering af sikkerhed og sundhed under projekteringen af bygge- og anlægsprojektet = Arbejdsmiljøkoordinator (P) 

  • Koordinator til koordinering af sikkerhed og sundhed under udførelsen af bygge- og anlægsarbejdet = Arbejdsmiljøkoordinator (B) Arbejdsmiljøkoordinator (P) skal udpeges senest, når projekteringen af det med bygherren aftalte bygge- og anlægsprojekt igangsættes.  Arbejdsmiljøkoordinator (B) skal udpeges senest, når byggepladsen etableres.

Det kan godt være den samme person, der er koordinator P og B. Det kræver dog, at personen har de kompetencer, der skal til for at udføre begge dele.  
 
Særligt Energisektoren efterspørger vore koordinatorer, og vi efterlyser derfor kvalificeret arbejdskraft til netop den sektor.
 
Har du interesse i en stilling som arbejdsmiljøkoordinator, kan du fremsende dit CV på job@ameksperten.dk eller ringe til os for yderligere information på telefon 8236 3670.
 

ARBEJDSMILJØEksperten i Finland

Esbjerg Safety Consult har haft HSEQ Manager Dorthe Petersen en tur i Finland, hvor hun sammen med Blue Water Shipping arbejder på et stort gasledningsprojekt.
 
Som følge af stigende import af gas til Europa installeres Nord Stream 2 - en ekstra gasledning langs østersøruten. Blue Water Shipping står for klargøring og logistik i forbindelse med leverance af rør i fire baltiske havne i de forskellige stadier af projektet. Esbjerg Safety Consult er ansvarlig for dokumentkontrol i forbindelse med i arbejdet. 
 
Du kan læse mere om den store projekt her
 

Kommende kurser

Herunder kan du se, hvilke kurser ARBEJDSMILJØEksperten udbyder i de kommende måneder.
 
 
Lovpligtig instruktion Udvendig ASBEST

Lovpligtig instruktion for personer, som arbejder med udvendig nedbrydning, hvor man kan støde på asbest under nedbrydningsarbejdet.

Varighed: 2 timers supplerende arbejdsmiljøuddannelse §9 / fagkursus.

Læs mere om kursets indhold og program her.
 

3 dages obligatorisk arbejdsmiljøuddannelse §9

Kursets giver arbejdsmiljøgruppens repræsentanter konkret viden om arbejdsmiljø og metoder til at fremme et sikkert og sundt arbejdsmiljø på egen arbejdsplads.

Kurset afvikles over 3 sammenhængende dage. Der kan arrangeres virksomhedskurser.
Læs mere om kurset indhold og program her.
 
 
Forflytningsvejlederuddannelse
 
Uddannelse af forflytningsvejledere - plejeområdets vigtige ressourcepersoner, når det handler om at forebygge skader.

Uddannelsen varer 6 dage og består af teoretiske indlæg, diskussioner og erfaringsudveksling, og endelig praktisk kreativ forflytning, som er det væsentligste element.

Uddannelsen er delt op i to moduler.

Læs mere om uddannelsens indhold og program her
 
 

Nyt fra

Nye branchevejledninger
 
Ny branchevejledning fra BAU Jord til Bord handler om træklatring og de sikkerhedshensyn, man mindst skal tage, når man arbejder fra reb i forbindelse med træfældning og -pleje. Vejledning omhandler bl.a. risikovurdering, klatring ved fældning og beskæring, eftersyn af udstyr og organisering af arbejdsstedet.
 
Ny branchevejledning beskriver de forholdsregler, der skal tages for at begrænse tunge løft og belastende arbejdsstillinger ved transport og montage af gipsplader. Vejledningen indeholder også en beskrivelse af de nødvendige overvejelser i forbindelse med projekteringen og planlægningen af arbejdet. BFA Bygge & Anlæg står bag vejledningen.
 
 
Seneste nyhedsbrev fra AT: