Se dette nyhedsbrev i en browser
Link til ARBEJDSMILJØEksperten

Kurser forår/sommer 2013

Hvilket kursus kan vi tilbyde dig?

Vi tilbyder kurser til stort set ethvert område indenfor arbejdsmiljø. Skulle du have behov for et kursus i arbejdsmiljø eller andet, som du ikke kan finde i vores liste på vores hjemmeside, så kontakt os endelig.

Gå-Hjem-Møde - Nye bekendtgørelser på bygge- og anlægsområdet

Kom og få et grundigt indblik i de nye arbejdsmiljøregler og konsekvenser for bygge-og anlægsarbejde.

Esbjerg Erhvervsudvikling og ARBEJDSMILJØEksperten tilbyder i samarbejde et højaktuelt Gå-Hjem-Møde om de nye regler, som trådte i kraft den 15. februar 2013 inden for bygge- og anlæg.

Hvis du er bygherre, rådgiver, entreprenør eller arbejdsmiljøkoordinator vil du have stor gavn af at deltage, da du vil blive sat konkret ind i hvilken betydning de nye arbejdsmiljøregler vil have for dig.
Indlægsholderne vil være Henrik Eggersen, direktør for Miljø og Sikkerhed og Nis Peter Rasmussen, Partner og Arbejdsmiljørådgiver hos ARBEJDSMILJØEksperten, og de vil fokusere på:

  • Bygherrens medvirken til at fastlægge grænseflader
  • Bygherrens forundersøgelser med betydning for arbejdsmiljø
  • Bygherrens overdragelse fra koordinering under projektering til koordinering under udførelse
  • Nye krav til gennemførelse af opstartsmøder og sikkerhedsrunderinger og pligt til information om nye underentreprenører.
  • Den projekterendes pligt til at tage hensyn til koordinators anvisninger.
  • Entreprenørens pligt til at instruere om indholdet i bygherrens plan for sikkerhed og sundhed.
  • Supplerende indhold i koordinatoruddannelsen.
  • "Risikobaseret tilsyn - er I klar til det?" 

Desuden vil der blive set på arbejdsmiljøtilsynets nye dialogmøder med bygherre og rådgivere.

Vi holder to Gå-Hjem-Møder henholdsvis tirsdag den 16. april kl. 15.30-17.00 og tirsdag den 23. april kl. 15.30-17.00. Kurset er gratis.

16/04/2013 Esbjerg
23/04/2013 Esbjerg

Kom til oversigt og tilmelding her eller klik på et af ovenstående kurser for at komme direkte til tilmelding. 

3 dages obligatorisk arbejdsmiljøuddannelse §9


Da flere af vores kurser allerede nu er fuldtegnet, har vi oprettet ekstra kurser inden sommerferien for at imødekomme efterspørgslen – se venligst den opdaterede liste nedenfor
Kom til oversigt/kursusindhold og tilmelding her eller klik på et af ovenstående kurser for at komme direkte til tilmelding.

Kursets formål er at give arbejdsmiljøgruppens repræsentanter en konkret viden om arbejdsmiljø og om metoder til at arbejde systematisk og målrettet for at fremme et sikkert og sundt arbejdsmiljø på egen arbejdsplads. Fælles for kurserne er, at der ud over nedenstående åbne kurser kan arrangeres virksomhedskurser. 

2 dages supplerende arbejsmiljøuddannelse §9

Alle medlemmer af Arbejdsmiljøorganisationen har ret til supplerende arbejdsmiljøuddannelse, der svarer til 1½ dags varighed i hvert funktionsår i funktionsperioden. Arbejdsgiveren skal tilbyde arbejdsmiljørepræsentanter og arbejdsledere i Arbejdsmiljø-organisationen supplerende arbejdsmiljøuddannelse, når de har gennemført den obligatoriske arbejdsmiljøuddannelse. Hvis det enkelte medlem af AMO tager imod tilbuddet, får vedkommende mulighed for at opdatere sine kompetencer løbende i forhold til arbejdsmiljøarbejdet i virksomheden.

ARBEJDSMILJØEksperten har stadig plads på nedenstående kurser

Marts:
18/03/2013 Kolding
21/03/2013 Aalborg

April:
22/04/2013 Aarhus
24/04/2013 Esbjerg

Maj:
13/05/2013 Kolding
15/05/2013 Aalborg

Juni:
03/06/2013 Esbjerg
06/06/2013 Aarhus

Kom til oversigt/kursusindhold og tilmelding her eller klik på et af ovenstående kurser for at komme direkte til tilmelding. 

Forflytningsvejlederuddannelsen

Der bliver hvert år brugt mange ressourcer på skader og fravær som følge af løft og anden tung håndtering. Ressourcer, som med fordel kunne anvendes anderledes.
Ud over tidsmæssige og økonomiske konsekvenser af skaderne er der også ofte en lang række menneskelige konsekvenser.
Meget ofte, skal der kun lidt til at forebygge og dermed forhindre disse skader. Bevidsthed om egne vaner, borgerens ressourcer og fokus på planlægning kan have afgørende betydning.

Vi starter nyt hold i april – uddannelsen strækker sig over 6 dage. Forflytningsvejlederuddannelsen hos ARBEJDSMILJØEksperten bygger på muligheder frem for begrænsninger og har udgangspunkt i hverdagens arbejdsopgaver, de naturlige bevægemønstre, og borgerens ressourcer. 

08/04/2013 Brønderslev

Kom til oversigt/kursusprogram og tilmelding her eller klik på et af ovenstående kurser for at komme direkte til tilmelding. 
Frameld dig dette nyhedsbrev