Se dette nyhedsbrev i en browser
Link til ARBEJDSMILJØEksperten
Julemand

Glædelig jul & godt nytår

- og husk også på arbejdsmiljøet.
 

ARBEJDSMILJØEksperten vil gerne ønske dig, dine kollegaer og din familie en glædelig jul og et godt nytår.

Tak for samarbejdet i det gamle år, og vi ser frem til samarbejdet i det nye år.

I dette nyhedsbrev


 • 2 dages supplerende §9 Arbejdsmiljøarbejdsmiljøuddannelse i foråret 2013
 • 3 dages § 9 Arbejdsmiljøarbejdsmiljøuddannelse i foråret 2013
 • Nyt fra Arbejdstilsynet
 • Nye branchevejledninger

2 dages supplerende §9 Arbejdsmiljøarbejdsmiljøuddannelse

Trænger du til at få opdateret din arbejdsmiljøuddannelse kan du på dette 2 dages kursus få mere viden om:
 • Arbejdsulykker
 • Muskel- og skeletbesvær
 • Psykisk arbejdsmiljø
 • Arbejdsmiljøorganisation
 • Effektivisere og målrette arbejdet i arbejdsmiljøorganisationen
 • Registrere, analysere og vurdere belastende påvirkninger i arbejdet
 • Forebygge belastende påvirkninger i arbejdet
 • Udarbejde planer til at reducere eller fjerne belastende påvirkninger i arbejdet
 
Marts:

April:
Maj:

Juni:

Kom til oversigt og tilmelding her eller klik på et af ovenstående kurser for at komme direkte til tilmelding.

3 dages §9 Arbejdsmiljøarbejdsmiljøuddannelse

Kursets formål er at give arbejdsmiljøgruppens repræsentanter en konkret viden om arbejdsmiljø og om metoder til at arbejde systematisk og målrettet for at fremme et sikkert og sundt arbejdsmiljø på egen arbejdsplads.

Indhold:
 • Hvordan bruger arbejdsmiljøgruppen arbejdsmiljøsystemets myndigheder og rådgivere?
 • Hvilke rettigheder og pligter har arbejdsgiver, ledere, ansatte og leverandører?
 • Hvordan arbejder arbejdsmiljøgruppen med psykisk arbejdsmiljø?
 • Hvordan prioriterer jeg arbejdsmiljøarbejdet højere i samarbejde med ledelsen?
 • Hvordan bliver arbejdsmiljøindsatsen en investering i stedet for en omkostning?
 • Hvordan udarbejder du en brugbar arbejdspladsvurdering (APV)?
 • Hvilke opgaver har arbejdsmiljøgruppen og arbejdsmiljøudvalget?

April:
Maj:

Juni:

Kom til oversigt og tilmelding her eller klik på et af ovenstående kurser for at komme direkte til tilmelding.

Nyt fra

Arbejdstilsynet

Forebyg glatføreulykker

Når kulden sætter ind, sker der mange arbejdsulykker på grund af is og sne på veje og fortove.
I vintre med megen sne og frost sker der op til 3.000 arbejdsulykker med glat føre.
De fleste ulykker sker for hjemmehjælpere, postbude, chauffører og ansatte på byggepladser samt ved arbejdsmæssig kørsel.

Læs Arbejdstilsynets råd om, hvordan virksomhederne med simple tiltag kan nedbringe antallet af ulykker.

Ny afgift på arbejdsskader


Skatteministeren har fremsat et lovforslag om en ny afgift på arbejdsskader.
Arbejdsskadeafgiften skal opkræves dels på grundlag af de bidrag, som sikringspligtige og frivilligt sikrede betaler for erhvervssygdomssikringen, dels på grundlag af de arbejdsulykkeserstatninger mv., som er tilkendt af Arbejdsskadestyrelsen.
 
Det fremgår af lovforslaget, at afgiften skal træde i kraft den 1. januar 2013.

Forebyggelsespakker til fængsler

Fængsler og arresthuse kan nu få hjælp til at skabe et bedre arbejdsmiljø.
Forebyggelsesfonden udbyder pr. 12. december 2012 forebyggelsespakker, der trin for trin beskriver, hvad fængsler og arresthuse skal sætte i gang for at forbedre arbejdsmiljøet og fremme sundheden.

Der udbydes to forskellige forebyggelsespakker til fængsler og arresthuse - læs mere her

Nye Branchevejledninger

Fra Træets Arbejdsmiljøudvalg:

Fra BAR Jord til Bord:

Fra Arbejdsmarkedets partner i den europæiske bygge- og anlægssektor:

Frameld dig dette nyhedsbrev