Se dette nyhedsbrev i en browser
Link til ARBEJDSMILJØEksperten

I dette nyhedsbrev

Ny medarbejder i Esbjerg

ARBEJDSMILJØEksperten kan med glæde oplyse, at vi pr. 1. maj 2016 har ansat Conni Winther Jensen som ny arbejdsmiljørådgiver.

Conni er uddannet ergoterapeut og har været ansat 6 år på Kolding sygehus. Hernæst 9 år som tilsynsførende ved Arbejdstilsynet og senest 2 år som arbejdsmiljøleder ved LIDL Danmark K/S.

Conni har dermed et solidt kendskab til arbejdsmiljølovgivningen og har et godt indblik i både offentlige og private virksomheders arbejdsmiljøudfordringer.

Conni_Winther_Jensen

Conni’s uddannelsesmæssige baggrund og arbejdserfaring giver således en god ballast til hendes nye rolle som arbejdsmiljørådgiver.

Conni er derfor rigtig godt klædt på til at hjælpe jer med jeres arbejdsmiljøarbejde.

Kontakt Conni på:

  • Tlf. 5336 8111
  • mail: cwj@ameksperten.dk

Følg Connie på LinkedIn

Ny medarbejder i Frederikshavn/Aalborg

ARBEJDSMILJØEksperten kan med glæde oplyse, at vi pr. 1. marts 2016 har ansat Henrik Hjelm Pedersen som ny arbejdsmiljørådgiver i Frederikshavn/Aalborg.

Henrik har en baggrund som tømrer og bygningskonstruktør, i Aalborg. Har senest været ansat i 9 år som tilsynsførende ved Arbejdstilsynet, med byggebranchen som primært arbejdsområde.

Henrik har dermed et solidt kendskab til arbejdsmiljølovgivningen og byggebranchen.

Henrik’s uddannelsesmæssige baggrund og arbejdserfaring giver således en god ballast til hans nye rolle som arbejdsmiljørådgiver.

Henrik_Hjelm_Pedersen

Henrik er derfor rigtig godt klædt på til at hjælpe jer med jeres arbejdsmiljøarbejde.

Kontakt Henrik på:

  • Tlf. 5336 8114
  • mail: hhp@ameksperten.dk

Følg Henrik på LinkedIn

Arbejdsmiljøkoordinator

Arbejdsmiljøkoordinator

ARBEJDSMILJØEksperten bistår bygherrer med at sikre en uproblematisk nedrivning af  bygninger. Med tilstrækkelig arbejdsmiljøkoordinering igennem hele processen og et godt teamwork med nedbrydere og bygherre sikres en fornuftig afvikling i forhold til miljø, arbejdsmiljø og naboer.

Vi udfører naturligvis også en fyldestgørende screening for miljøfarlige stoffer og leverer en overskuelig rapport at arbejde ud fra.

Kontakt ARBEJDSMILJØEksperten på tlf. 8236 3670 for at høre mere om vores alsidige tilbud til bygherrer og entreprenører.

Sikker adfærd - Sikkerhedspas til bygge- og anlægsbranchen.

Arbejdsmiljøkoordinator
Skader opstår ikke af ingenting – der er altid en årsag. Findes årsagen i tide, kan skaden undgås!
 
Bevidsthed og sikker adfærd kommer heller ikke af sig selv, men er ofte resultatet af målrettet og intensivt kulturarbejde.
 
Sikkerhedspasset er et kursusbevis,  der udstedes efter 4 timers kursus, der tilbydes til alle virksomhedens medarbejdere. Fokus er grundlæggende på risikovurdering og bevidsthed, men også på handlemuligheder, relationer, reaktioner, kommunikation og samarbejde.

Læs mere her

1 dags supplerende arbejdsmiljøkurser for 2016

 
Efter at have gennemført den supplerende arbejdsmiljøuddannelse, kan deltagerne medvirke til at arbejde med forebyggelse og udvikling af virksomhedens arbejdsmiljøarbejde.

Som opfølgning på arbejdsmiljøuddannelsen tilbyder vi fem forskellige temaer.

Læs mere og tilmeld via nedenstående links: 

24/10/2016 - København
08/11/2016 - Esbjerg
11/11/2016 - Aalborg
 
25/10/2016 - København
03/11/2016 - Esbjerg
11/11/2016 - Aalborg
 
24/10/2016 - København
01/11/2016 - Esbjerg
09/11/2016 - Aalborg
 
24/10/2016 - København
02/11/2016 - Esbjerg
10/11/2016 - Aalborg
 
31/10/2016 - Esbjerg
09/11/2016 - Aalborg

3 dages arbejdsmiljøuddannelse §9

Læs mere om uddannelsen og se kurser for resten af året her eller tilmeld direkte via nedenstående links.
 
 

3 days Mandatory OHS Course §9 / 3 dages arbejdsmiljøuddannelse §9 på engelsk

Read more about the contents of the course here.
 
22/11/2016 - København
06/12/2016 - Esbjerg

Nyt fra

Arbejdstilsynet

Folder til udenlandske ansatte i bygge- og anlægsbranchen

Arbejdstilsynet har udarbejdet en folder om sikkerhed til udenlandske ansatte, der arbejder i byggeriet. Folderen skal understøtte en bedre sikkerhedskultur ved at give udenlandske ansatte større viden om de regler, der gælder for arbejdsmiljø og sikkerhed på byggepladser i Danmark.

Folderen ”Spil ikke hasard med din sikkerhed på byggepladsen” henvender sig til den enkelte ansatte på byggepladsen og oplyser om typiske ulykkesrisici. Samtidig informerer folderen om, hvordan arbejdstageren bedst muligt kan tage sine forholdsregler for at højne sikkerheden og minimere risikoen for ulykker.

Folderen er trykt i syv forskellige sprogversioner – engelsk, polsk, tysk, litauisk, portugisisk, italiensk og spansk.

læs mere og hent folderne her.

Tre nattevagter i træk er ikke nok for at tilpasse døgnrytmerne

Man skal have mere end tre nattevagter i træk, hvis man skal ændre sin døgnrytme og sove om dagen. Det viser et nyt studie, hvor forskere har undersøgt kroppens reaktioner på natarbejde.
 
Læs mere her.
 

Der er markant forskel på fysisk aktivitet på jobbet og i fritiden

Selv om du går meget på jobbet, er det ikke nødvendigvis lige så sundt for dig, som når du går en tur i fritiden. Derfor har forskere nu målt, hvad forskellen på bevægelsesmønstrene egentlig er.
 
Læs mere her.
 

Nye Branchevejledninger

Gravides arbejde i industrien

VEJLEDNING: BAR Industris nye branchevejledning sætter fokus på de risici, der kan være ved erhvervsarbejde og graviditet, muligheder for at fastholde gravide, forebyggelse af fosterskader samt påvirkninger, der skal vurderes, hvis en medarbejder ammer. Vejledningen henvender sig især til gravide, ledelse og arbejdsmiljøorganisation. Der er også lavet til et tillæg til vejledningen Graviditetspolitik i laboratoriet.

Farlige nanomaterialer i byggeriet

FAKTAARK: Det et farligt at indånde nanopartikler via især støv, spray eller dampe, men også direkte hudkontakt med nanomaterialer kan være farlig. BAR Bygge & Anlæg har udarbejdet et faktablad om, hvordan man i sit arbejde med nanomaterialer kan forebygge risici for sit helbred. Der findes nanomaterialer i bl.a. maling, fugemasser og forskellige overfladeprodukter til bl.a. beton og stenprodukter.

Klorerede paraffiner i byggeriet

FAKTAARK: Klorerede paraffiner er en klorholdig forbindelse, som man sammen med PCB skal være opmærksom på i arbejdsmiljøet. BAR Bygge & Anlæg har derfor udgivet et selvstændigt faktablad om klorerede paraffiner, der blev brugt frem til 2002. Faktabladet beskriver bl.a., hvordan man forebygger risici ved arbejdsmetoder, personlige værnemidler, rengøring og håndtering af affald.

Hvad dækker CE-mærket over?

VEJLEDNING: Ny branchevejledning fra BAR Industri beskriver, hvad CE-mærket dækker over. Vejlendingen handler desuden om, hvad man kan forvente, når man køber en maskine eller andet med et CE-mærke. Det bliver også forklaret, hvornår man selv skal sikre, at produktionsudstyr lever op til CE-mærkning, fx ved om- eller tilbygning af maskinudstyr.

Forebyggelse af ulykker med robotter

VEJLEDNING: Mange ansatte har i de senere år fået en ny kollega i form af en robot. De fjerner meget ensidigt, gentaget arbejde og mange tunge løft. Men de er også skyld i alvorlige ulykker og mange nær-ved-ulykker. En ny branchevejledning fra BAR Industri skal hjælpe virksomheder med at reducere risikoen for ulykker. Desuden bliver begreber som fabrikantansvar og formodningsret forklaret i vejledningen.

Sikkerhed ved reparation af el- og hybridbiler

VEJLEDNING: El- og hybridbiler indeholder nye komponenter og ledningsføring, der udgør en potentiel sikkerhedsrisiko, som ikke er til stede i traditionelle biler. Det er udgangspunktet for en ny branchevejledning fra BAR Industri, der især henvender sig til mekanikere, der ikke bliver uddannet til at reparere el- og hybridbiler gennem værkstedstedskæder og mærkespecifikke kurser.

 

Links til AT nyhedsbreve:
Frameld dig dette nyhedsbrev