Se dette nyhedsbrev i en browser
Link til ARBEJDSMILJØEksperten

I dette nyhedsbrev

  • Velkommen
  • Vinder af gavekort
  • Arbejdstilsynet's focusområder i 2011
  • Arbejdsmiljøloven er revideret
  • Kommende kurser/temadage
  • Helbredskontrol af natarbejdere
  • Flytning til større lokaler
  • Glædelig jul
Kære bruger,

Velkommen til Arbejdsmiljøekspertens nyhedsbrev.
Vi takker for den store interesse og de mange tilmeldinger
og håber at vores nyhedsbreve kan være til inspiration i arbejdsmiljøarbejdet.

Har i forslag til forbedringer eller emne til nyhedsbrevet, modtages disse naturligvis meget gerne.

God fornøjelse,
ARBEJDSMILJØEksperten

Vinder af præmie ved lancering af nyhedsbrev


I forbindelse med lanceringen af vores nyhedsbrev udlovede vi et gavekort, hvis man tilmeldte sig inden 10. november 2010.
Det var der rigtig mange der gjorde og vi takker for den store interesse!

Vinderen blev:
Heidi Knudsen, fra Esbjerg kommune - Brand & Redning.

Tillykke med præmien og vi ønsker dig en god tur.

Nyt fra Arbejdstilsynet


Arbejdstilsynet vil i 2011 have fire fockusområder:
Arbejdsulykker: Hvordan kan vi arbejde med arbejdsulykker, risikovurdering, sikkerhedsrundering og forebyggelse af ulykker i vores virksomhed.

Muskel- og skeletbesvær (ergonomi): Hvad er muskel- og skeletbesvær, og hvordan kan vi arbejde med at forebyggge muskel- og skeletbesvær - eller i det mindste med at reducere belastningerne?

Psykisk arbejdsmiljø: Skal vi arbejde problemorienteret eller ressourceorienteret med at udvikle det psykiske arbejdsmiljø, og hvordan gør vi?

Virksomhedens arbejdsmiljøarbejde: Hvordan opbygges arbejdsmiljøorganisationen, hvad er arbejdsmiljøorganisationens opgaver, og hvordan opfylder vi kravene til samarbejde, kompetenceudvikling og dokumentation?

Arbejdsmiljøloven er revideret pr. 1.oktober i år.


De nye regler giver mulighed for en mere fleksibel organisering af arbejdsmiljøarbejdet, men pålægger samtidig alle virksomheder – uanset størrelse at integrere arbejdet med arbejdsmiljø i driften af virksomheden. Selv i små virksomheder med under 10 ansatte, skal der udarbejdes en årlig plan for arbejdet. Både drøftelsen og planen med medarbejderne skal virksomheden kunne dokumentere over for arbejdstilsynet. Virksomheden skal i samarbejde med de ansatte beslutte, hvordan arbejdet med arbejdsmiljø skal organiseres, så det bliver skræddersyet til de vilkår, der er på virksomheden.

Kært barn har mange navne……
…. der er nemlig kommet ny titler til Sikkerhedsrepræsentant, sikkerhedsudvalg og sikkerhedsorganisation som bliver til arbejdsmiljørepræsentant,  arbejdsmiljøudvalg, arbejdsmiljøorganisation og så videre. Arbejdsmiljø skal derfor tænkes med i både daglige beslutninger og i den langsigtede planlægning.


Ny arbejdsmiljøuddannelse
Den obligatoriske arbejdsmiljøuddannelse for nyvalgte arbejdsmiljørepræsentanter og virksomhedernes udpegede arbejdslederrepræsentanter forkortes fra fem til tre dage- men med ret til to supplerende dage inden for det første år. Den ny uddannelse lægger vægt på at give deltagerne et helhedssyn på arbejdet med arbejdsmiljø og større fokus på de strategiske elementer i samarbejdet.


Hvornår skal uddannelsen gennemføres?
Uddannelsen skal være gennemført senest tre måneder efter repræsentanterne er blevet valgt eller lederne udpeget.

Supplerende arbejdsmiljøuddannelse
Ud over den obligatoriske arbejdsmiljøuddannelse har arbejdsmiljørepræsentanter og arbejdsmiljøledere ret, men ikke pligt, til to dages supplerende uddannelse.

1½ dags efteruddannelse hvert år
De nye regler rummer som noget helt nyt et tilbud om halvanden dags efteruddannelse for alle medlemmer af arbejdsmiljøorganisationen i hvert efterfølgende år, de er medlem af organisationen. Efteruddannelsen skal give viden og kompetencer, der er relevante for virksomhedens arbejdsmiljø.

Læs mere om kurserne og tilmeld dig her www.ameksperten.dk/kurser

Kommende kurser/temadage


Du kan stadig nå det 3 dages obligatoriske arbejdsmiljøkursus inden nytår i Århus (7-9/12-2010) og Sønderborg (6-8/12-2010) - men der er der 26 nye tilbud i 2011 – læs mere om det og vores øvrige kurser på www.ameksperten.dk/kurser

Helbredskontrol af natarbejdere


Nye regler i Industriens Overenskomst
I Industriens Overenskomst for 2010 – 2012 er reglerne for helbredskontrol af natarbejdere ændret.
Helbredskontrol af medarbejdere med natarbejde skal nu foretages hvert 2. år, mod tidligere hvert 3. år.
Natarbejde kan være sundhedsskadeligt, og viden om forebyggelse er derfor meget vigtigt både for den enkelte medarbejder og for virksomheden.

ARBEJDSMILJØEksperten tilbyder helbredstjek og vejledning af natarbejdere.
Medarbejdere med natarbejde tilbydes en helbredsundersøgelse, der afdækker de væsentligste problemfelter forbundet med natarbejde. Endvidere deltager medarbejderne i en vejledende samtale, der tager udgangspunkt i undersøgelsen og giver den enkelte medarbejder bedre forudsætninger, for at tage ansvar for egen sundhed.

ARBEJDSMILJØEksperten Esbjerg flytter

ARBEJDSMILJØEksperten A/S har vokseværk og flytter ned i det gamle Sømandshjem på Auktionsgade med unik beliggenhed på Esbjerg Havn. Kontoret bliver en del af områdets rivende udvikling fra industrihavn til attraktivt erhvervsområde Det betyder en lokaleudvidelse på mere end 1000 m2 i forhold til de nuværende 180 m2, som er blevet for småt til vores hastigt voksende virksomhed.
Det knap 100 år gamle sømandshjem er ved at blive renoveret, inden ARBEJDSMILJØEksperten flytter ind i begyndelsen af det nye år – en renovering der bliver en blanding af maritimt og moderne, for at bevare mest muligt af den historiske atmosfære i huset.


Arbejdsmiljøeksperten
ønsker alle
god jul og godt nytår.
Frameld dig dette nyhedsbrev