Se dette nyhedsbrev i en browser
Link til ARBEJDSMILJØEksperten

I dette nyhedsbrev


  • Gasledning nedlagt med stor fokus på arbejdssikkerheden.
  • Kemikaliereglernes ABC
  • 3 dages § 9 Arbejdsmiljøkurser - Vinter/forår 2012-13
  • Nyt fra Arbejdstilsynet
  • NYE BRANCHEVEJLEDNINGER

Gasledning nedlagt med stor fokus på arbejdssikkerheden.

Byggepladskoordinering
Energinet.dk har udført sikkerhedskoordinering og ARBEJDSMILJØEksperten har bistået den hollandske entreprenør Visser & Schmidt Hanab b.v. ved etablering af ny gasledning. Bygherrens målsætning om 0 ulykker i løbet af 300.000 arbejdstimer blev opfyldt.

En bygherre – i dette tilfælde Energinet - er omfattet af mange forskellige forpligtelser om afgrænsning, koordinering og plan for sikkerhed og sundhed, når bygge-/anlægsarbejdet har et omfang eller en karakter, der betyder, at to eller flere arbejdsgivere udfører arbejder, der indebærer særlige risici. 
Det gælder, uanset om bygherren kun har indgået aftale med én totalentreprenør eller én hoved entreprenør, og at grunden til at der er flere arbejdsgivere på byggepladsen er, at totalentreprenøren eller hovedentreprenøren har antaget underentreprenører.

Vores byggeplads/sikkerhedskoordinatorer kan b.la. bidrage med:
  • Etablering og vedligeholdelse af Plan for Sikkerhed og Sundhed (PSS)
  • Afholdelse af koordinerende introduktionsmøde og sikkerhedsmøder
  • Aktiv brug af viden om arbejdsulykker og tilløb til ulykker
  • Runderinger efter principperne for mønsterarbejdsplads
  • Formidling og motivation 
Læs mere her eller klik på ovenstående billede. 

Kemikaliereglernes ABC


Få overblik over:

• hvilke regler, du skal forholde dig til i brugen af forskellige kemikalier
• hvordan du finder ud af, om et stof er listet som f.eks. muligt kræftfremkaldende og
• hvilken betydning de forskellige lister har
• hvordan man sammenligner kemikaliers faremærkninger og vælger "den rigtige"
• forskellige metoder til at lave sine egne arbejdspladsbrugsanvisninger
Direkte kursus tilmelding her:

Esbjerg (21/11/2012) kl. 08.00 - 12.00

3 dages §9 Arbejdsmiljøkurser - Vinter/forår 2012-13


Undervisning på iPad.


Som noget helt nyt gennemfører ARBEJDSMILJØEksperten nu alle arbejdsmiljøuddannelserne ved hjælp af iPads. Kursisten låner en iPad under kurset, hvorpå alt kursusmaterialet ligger. Noter, kommentar og opgaver mv. tilføjes direkte i kursusmaterialet på iPaden. Efter endt kursus pakkes alt kursusmateriale samt noter/kommentar i en samlet pdf som emailes til kursisten. Kursisten har således alt relevant materiale fra kurset i en meget tilgængelig form som er nem at bruge efter kurset.

Kom til oversigt og tilmelding her eller klik på et af nedenstående kurser for at komme direkte til tilmelding.

Nyt fra

Nye forebyggelsespakker til daginstitutioner, rengøringsfirmaer og træ- og møbelindustrien

Fra den 1. oktober 2012 kan Daginstitutioner, Rengøring og Træ- og møbelindustrien søge om støtte til at gennemføre forebyggelsespakker. Brancherne har risiko for nedslidning, og forebyggelsespakkerne kan forbedre arbejdsmiljøet og fremme sundheden på arbejdspladsen både på kort og længere sigt.

Det er mindre virksomheder med under 20 ansatte, som kan søge. Indholdet i pakkerne afspejler de arbejdsmiljøproblemer, som mindre virksomheder i branchen typisk har behov for hjælp til at løse.

Virksomheder i de tre brancher kan søge om følgende forebyggelsespakker gennem Forebyggelsesfonden:

Daginstitutioner

Mere fysisk aktivitet og mindre belastning
Tilpas arbejdsdagen, så I kan være mere fysisk aktive sammen med børnene. Nedsæt belastningerne af muskler og led, ved at forbedre den måde, I omgås børnene på. Og indret institutionen, så I undgår dårlige arbejdsstillinger og uhensigtsmæssige løft. I finder sammen ud af hvilke fysiske aktiviteter, I vil indarbejde i hverdagen, og hvordan I kan nedsætte belastningerne på muskler og led. Forløbet tager ca. 4 måneder.

Et bedre arbejdsliv
Bliv bedre til at håndtere særligt krævende børn og uoverensstemmelser med forældre. Sørg for at undgå at løfte børn og ting på forkerte måder. Og få tips til, hvordan I får rørt jer mere sammen med børnene. I bruger fremtidsværkstedet til sammen at finde ud af, hvilke belastninger I vil gøre mindre og hvilke dårlige vaner i dagligdagen, som I vil arbejde med at ændre. Forløbet tager ca. 3-9 måneder og gennemføres sammen med en konsulent fra kommunen.

Rengøring

Ren trivsel – sæt trivslen på dagsordenen
Planlæg arbejdet anderledes, så I varierer jeres arbejdsopgaver. Og brug arbejdsredskaber som mopper, støvsugere og klude på en måde, så I løfter, vrider, bukker og strækker mindre i kroppen. Find sammen ud af, hvordan I kan håndtere vanskelige kunder, blive bedre til at støtte hinanden og undgå tidspres, hvis fx en kollega er syg. Det vil mindske belastningen på jeres muskler og led og kan medvirke til, at I slider mindre på kroppen og trives bedre på jobbet.

Træ- og møbelindustrien

Ud med tunge løft og dårlige arbejdsstillinger
Sørg for at have de nødvendige hjælpemidler til rådighed. Brug dem, når I fx skal løfte tunge genstande eller udføre arbejdsopgaver, hvor I står i dårlige eller fastlåste arbejdsstillinger og fx vrider og bøjer ryggen. Hjælp hinanden med at planlægge arbejdet bedre, så I varierer de daglige belastninger i arbejdet. Indret arbejdspladsen, så de ting, I skal bruge, er lette at komme til. Snak sammen om opgaverne, og få et tættere samarbejde mellem ledelse og medarbejdere. Og start med at træne sammen 10 minutter hver dag.

Pakkerne skal skabe bedre arbejdsmiljø

Formålet med pakkerne er at skabe bedre arbejdsmiljø og effektivitet i virksomheden. En virksomhed kan typisk søge om én pakke, som gennemføres inden for ca. 3-6 måneder.

Pakkerne er udarbejdet af Arbejdstilsynet og Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø i samarbejde med de relevante organisationer.

Arbejdstilsynet vil vejlede virksomheder om pakkerne i forbindelse med de særlige tilsynsindsatser.

Sådan søger du

Pakkerne søges gennem Forebyggelsesfonden. Der er ingen ansøgningsfrister, så virksomheder kan ansøge løbende fra 1. oktober 2012. Virksomheder skal ansøge digitalt ved at udfylde ansøgningsskema på www.forebyggelsesfonden.dk. Her er der også mere information om pakkerne.

Nye Branchevejledninger

Fra BAR Bygge & Anlæg - Vinterforanstaltninger
Fra BAR transport og en gros - Personligt beskyttelsesudstyr
Fra BAR Jord til bord - Sikkerhed ved selvskovning og sankning
Fra BAR Bygge & Anlæg - Indretning af skurvogne og lignende
Fra BAR transport og engros - Arbejdsmiljø på havne
Fra BAR Bygge & Anlæg - Håndtering af gipsplader

Link: http://arbejdstilsynet.dk/da/nyheder/nyhedsbrev/2012/nr-10-31-oktober-2012.aspx

Fra Træets Arbejdsmiljøudvalg - Børn og unge
Fra BAR Jord til bord - Landbrug og maskinstationer - revideret sikkerhedshåndbog.
Fra Træets Arebjdsmiljøudvalg - APV og de årlige arbejdsmiljødrøftelser
Fra BAR transport og engros - Arbejdsmiljøhåndbog for chauffører
Fra BAR Jord til Bord - Arbejdsmiljø i skovbruget
Fra Træets Arbejdsmiljøudvalg - Maskiner
Fra BAR transport og en gros - Helkropsvibrationer på transportområdet
Fra BAR transport og engros - Arbejdstøj som personligt værnemiddel

fra BAR transport - Styr på dit arbejdsmiljø
fra BAR service- og tjenesteydelser - Godt arbejdsmiljø I vaskerier
fra BAR Bygge & Anlæg - Arbejde I krybekældre
LÆS MERE HOS:
Frameld dig dette nyhedsbrev