Se dette nyhedsbrev i en browser
Link til ARBEJDSMILJØEksperten

I dette nyhedsbrev


  • ACHILLES - Hvordan kommer vi med?
  • KaDu - et værktøj til "Kortlægning af arbejdsmiljø og driftsudvikling"
  • Maritimt ergonomi
  • 3 dages § 9 Arbejdsmiljøkurser - sommer/efterår 2012
  • Nyt fra Arbejdstilsynet
  • NYE BRANCHEVEJLEDNINGER fra Arbejdstilsynet

ACHILLES - Hvordan kommer vi med?

ACHILLES
Når I vil have mere arbejde i den offshore relaterede sektor – eksempelvis som svejse-, stillads-, isolatør-, malerfirma eller andre der kunne tænkes at forsyne sektoren - stilles der strenge krav – det ved vi allerede!

I Norge har det længe været et must og er nu også godt på vej til at blive standard i Danmark – vi taler her om Achilles, der kvalificerer og overvåger leverandører for de største offshore relaterede virksomheder i Danmark og Norge. De garanterer hermed, at I ikke udgør en for stor risiko i deres forsyningskæde. 

Arbejdsmiljøeksperten kan hjælpe din virksomhed med at opfylde de krav, der stilles, så du nemt og hurtigt er med på banen – altså der hvor mulighederne for arbejde ligger. Vort job er blot at gøre det sikkert – også for jer! 
Læs produktblad her eller klik på ovenstående billede. 

KaDu - et værktøj til "Kortlægning af arbejdsmiljø og driftsudvikling"

KVIST INDUSTRIES A/S i Årre ved Varde, har mange forskelligartede udfordringer, fordi arbejdsstationer hele tiden ændrer sig, det der produceres i dag er ikke nødvendigvis det der produceres i morgen. Det giver store udfordringer i forhold til driftsoptimering og arbejdsmiljø.

Projektide
KVIST INDUSTRIES A/S valgte i samarbejde med ARBEJDSMILJØEksperten, at ansøge Forebyggelsesfonden om midler til udvikling og afprøvning af KaDu. 
Kvist Industries A/S
Projektets formål var at udvikle et "program" for kortlægning af arbejdsmiljø og driftsudvikling (KaDu). Værktøjet omhandler et flowdiagram og et kortlægningsværktøj, der skal sikre en grundigere research til at sikre en mere hensigtsmæssig indretning af produktionsarbejdspladser og hermed forbedre det generelle arbejdsmiljø.

Aktiviteter

KaDu består i alt sin enkelthed af et flowdiagram og en spørgeguide til kortlægning af problemstillinger omkring arbejdsmiljø og drift. KaDu kan ligeledes anvendes til evaluering af løsningerne, før de bliver etableret.

Resultater
"Værktøjet er nu udviklet og lever i meget høj grad op til de forventninger KVIST INDUSTRIES A/S havde til det. KaDu giver de klare svar, vi har brug for. Vi har reduceret vores arbejdsmiljøproblemer herunder vores ergonomiske problemstillinger med ca. 80 % og øget vores effektivitet, på de arbejdsstationer, hvor vi har anvendt KaDu. Og når det fungerer godt for KVIST INDUSTRIES - vil det også kunne fungere godt andre steder."

Kontakt ARBEJDSMILJØEksperten, hvis jeres virksomhed gerne vil høre mere om mulighederne med KaDu.

Maritimt Ergonomi

Kursus i ergonomi og manual handling for arbejdsmiljøorganisationen i den maritime sektor - om bord og på land. Få opdateret jeres viden om ergonomi og skaf jer redskaber til at vejlede kolleger og ansatte.

Kurset omfatter følgende elementer:
  • Grundlæggende kendskab til ergonomi, dvs. løft, arbejdsstillinger, arbejdspladsens indretning – både om bord og på land.
  • Problemløsningsmuligheder i forhold til konkrete situationer fra hverdagen.
  • Teori og praktiske øvelser i relation til ovenstående.
  • Redskaber til påvirkning af holdninger og vaner, kommunikation og samarbejde.
Maritimt Ergonomi
Se kursusbeskrivelse her: Maritimt Ergonomi eller klik på billedet til højre.

3 dages §9 Arbejdsmiljøkurser - sommer/efterår 2012


August:
Kom til oversigt og tilmelding her eller klik på et af ovenstående kurser for at komme direkte til tilmelding.

Nyt fra

Syv forskningsområder i fokus frem til 2020
FORSKNING: Bæredygtige arbejdsforhold, forebyggelse af førtidig tilbagetrækning, psykosocial trivsel, muskel- og skeletbesvær, nye teknologier, nanosikkerhed samt arbejdsulykker og sikkerhedskultur. Det er de syv store udfordringer for den europæiske forskning i arbejdsmiljø og helbred frem til 2020. Områderne er udpeget af PEROSH, der er den europæiske organisation for forskning i arbejdsmiljø og helbred. Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø er medlem af PEROSH og har allerede udarbejdet en forskningsstrategi frem til 2020, som ligger i forlængelse af den europæiske strategi.

Intensiveret tilsyn med servicebranchen
TILSYN: Arbejdstilsynet skal gennemføre omkring 800 ekstra tilsynsbesøg i rengørings- og restaurationsbrancherne i 2012. Den øgede indsats i servicebranchen sker som supplement til indsatsen mod social dumping.

Sager om erhvervssygdomme forældes ikke
REGLER: Ingen tilskadekomne skal gå glip af den erstatning, de er berettiget til, fordi deres sygdom først er brudt ud mange år efter, at de har været udsat for en skadelig påvirkning på deres arbejde. Et bredt flertal i Folketinget har derfor vedtaget, at sager om erhvervs-sygdomme fremover aldrig kan blive for gamle til at blive behandlet. Den tilskadekomne skal dog fortsat sikre sig, at erhvervssygdommen bliver anmeldt af lægen senest fem år efter, at sygdommen er opdaget.

Læs mere her: http://arbejdstilsynet.dk/da/nyheder/nyhedsbrev/2012/nr-6-30-maj-2012 

Nye Branchevejledninger fra Arbejdstilsynet

Sundhedsfremme Branchevejledning fra Industriens Branchearbejdsmiljøråd
Høreværn Branchevejledning fra Industriens Branchearbejdsmiljøråd

Frameld dig dette nyhedsbrev