Se dette nyhedsbrev i en browser
Link til ARBEJDSMILJØEksperten

I dette nyhedsbrev


  • Håndværkere udsættes for bly i gamle bygninger
  • 3 dages § 9 Arbejdsmiljøkurser - sommer/efterår 2012
  • Forbyg vold på arbejdspladsen
  • Konflikhåndtering - eftermiddagsmøde
  • NYE BRANCHEVEJLEDNINGER fra Arbejdstilsynet
  • ARBEJDSMILJØEksperten & ArbejdsmiljøNet

Håndværkere udsættes for bly i gamle bygninger

Arbejdstilsynet har i stigende grad fået fokus på de problemer, der opstår med forurening fra bly i gamle bygninger.

Når håndværkere går i gang med at nedrive eller renovere gamle bygninger fra før midt 70'erne, støder de på maling med stor blykoncentration. 
Blyarbejde
Blyet giver ikke normalt problemer, når det sidder uberørt eller dækket af anden maling, men når det skal fjernes, opstår der store mængder af støv med bly. Blyet optages ved indånding og "indtagelse" af blyholdigt støv og er yderst sundhedsskadeligt.

ARBEJDSMILJØEksperten har erfaring fra en del blysager, og bistår gerne med vejledning om sikkerhedsforanstaltninger ved blyarbejde samt de lovpligtige blodbly-prøver.

3 dages §9 Arbejdsmiljøkurser - sommer/efterår 2012


Maj:

Juni:
Kom til oversigt og tilmelding her eller klik på et af ovenstående kurser for at komme direkte til tilmelding.

Forbyg vold på arbejdspladsen

Vold og trusler er et stort problem på mange offentlige arbejdspladser. Videnscenter for Arbejdsmiljø har derfor lanceret en ny hjemmeside, som formidler viden om, hvordan det er muligt at forebygge og tage hånd om vold og trusler om vold på arbejdspladsen. Hjemmesiden er en del af en større kampagne om vold.

Link til hjemmeside: http://vold.arbejdsmiljoviden.dk

Konflikthåndtering - eftermiddagsmøde

BAR Kontor inviterer til tre eftermiddagsmøder om konflikthåndtering, hvor coach og konfliktmægler Marianne Lassen vil præsentere BAR Kontors undervisningsværktøj om konflikthåndtering, der bl.a. indeholder træning i teknikker til god kommunikation samt træning i at spotte og håndtere konflikter på et tidligt stadie.

De tre møder afholdes
d. 8. juni i Middelfart
d. 18. september i Aarhus og
d. 9. oktober i København.

Link: http://arbejdstilsynet.dk/da/nyheder/nyhedsbrev/2012/nr-4-29-marts-2012

Nye Branchevejledninger fra Arbejdstilsynet

Støjproblemer i virksomheden branchevejledning fra Træets Arbejdsmiljøudvalg
Sikkerhed ved mindre nedbrud i produktionen branchevejledning fra Industriens BAR
Introduktion, instruktion, oplæring og tilsyn branchevejledning fra Træets Arbejds-miljøudvalg
Intern transport branchevejledning fra Træets Arbejdsmiljøudvalg
Pengehåndtering i bus og taxi branchevejledning fra BAR transport og engros
Stoffer og materialer branchevejledning fra Træets Arbejdsmiljøudvalg
Overfladebehandling branchevejledning fra Træets Arbejdsmiljøudvalg
Køb af maskiner og anlæg branchevejledning fra Træets Arbejdsmiljøudvalg

ARBEJDSMILJØEksperten på ArbejdsmiljøNET

Høretest på ArbejdsmiljøNet
ArbejdsmiljøNET – som tidligere hed SSID (Sammenslutningen af Sikkerhedsledere i Danmark) har netop afholdt deres årlige konference for arbejdsmiljøprofessionelle i Kolding.

ARBEJDSMILJØEksperten var naturligvis med og kunne i år tilbyde bl.a. høretest i vores nye boks til høreprøver.
Frameld dig dette nyhedsbrev