Se dette nyhedsbrev i en browser
Link til ARBEJDSMILJØEksperten

I dette nyhedsbrev


  • Risikobaseret tilsyn
  • Tips og tricks til at ”bestå” Risikobaseret tilsyn
  • Følelsesmæssig overbelastning - hvad er det?
  • 3 dages § 9 Arbejdsmiljøkurser
  • NYE BRANCHEVEJLEDNINGER fra Arbejdstilsynet

Risikobaseret Tilsyn


1. januar 2012 begyndte Arbejdstilsynet at udføre det nye risikobaserede tilsyn. Tilsynet målrettes mod de virksomheder, hvor problemerne forventes at være størst og afløser de tidligere tilsynsmetoder

• Screening
• Tilpasset tilsyn
• Opfølgningsbesøg
Risiko
Tilsynsaktiviteter fortsætter som tidligere, men Arbejdstilsynet vil styrke dialogen med virksomhederne og vejlede om, hvordan sundhedsfremme kan øge både trivsel og produktivitet.

I det nye tilsyn kontaktes virksomheden af Arbejdstilsynet 1-4 måneder forud for besøg. Besøget anses stadig som uanmeldt. Som noget nyt giver Arbejdstilsynet ikke påbud om minimale overtrædelser af arbejdsmiljølovgivningen, også kaldet bagatelgrænse, de vil i stedet koncentrerer sig om de væsentlige arbejdsmiljøproblemer.

ARBEJDSMILJØEksperten anbefaler, at arbejdsmiljøgruppen forbereder sig til det risikobaserede tilsyn ved, at gennemgå det lovpligtige arbejdsmiljøarbejde – og vi består jer gerne.

Tips og tricks til at ”bestå” Risikobaseret tilsyn

ARBEJDSMILJØEksperten afholder Tema eftermiddag om de nye ændringer i Arbejdsmiljøloven og ændringernes betydning for arbejdsmiljøorganisationens arbejde.

Den årlige arbejdsmiljødrøftelse og Arbejdstilsynets fokusområder.
Det foregår i:
Pris: kr. 750,- pr. person, ex. moms.
I arbejdstøjet med jeres særlige arbejdsmiljøudfordringer indenfor fokusområderne - fra erkendelse til planlægning og handling.

Deltagerbevis for del af supplerende arbejdsmiljøuddannelse efter § 36.

Tilmelding på vores hjemmeside http://ameksperten.dk/kurser/arbejdsmiljouddannelsen-9/Temadag-Tips-og-tricks-til-at-best-Risikobaseret-tilsyn/ eller klik på ovenstående kursus du gerne vil deltage i.

Følelsesmæssig overbelastning - hvad er det?

Udtrykket bruges som en samlet betegnelse for de forskellige symptomer, der kan udvikles som følge af psykisk pres i tilknytning til arbejdslivet. Primært hos personer der arbejder med mennesker.
Der kan bl.a. være tale om en følelse af at være utilstrækkelig, udbrændt, deprimeret, psykisk og fysisk udmattelse samt psykosomatiske symptomer. I den seneste forskning er der fokuseret på, om følelsesmæssig overbelastning alene skyldes arbejdet med mennesker, eller om der kan være andre faktorer indblandet. 

I den videnskabelige rapport Priam (Psykosociale ressourcer i arbejdet med mennesker) 5, gøres der rede for, at det at arbejde med mennesker og samtidig være under et højt arbejdspres, i en hverdag med mange og komplekse arbejdsopgaver, øger risikoen for følelsesmæssig overbelastning.
Hos ARBEJDSMILJØEksperten har vi gjort os erfaringer, som svarer til Priam rapportens konklusioner og vi har udarbejdet metoder, der hjælper personale til at håndtere følelsesmæssig overbe-lastning i hverdagen. Sættes der fokus på håndtering af det følelsesmæssige pres, der er i arbejdslivet, desto bedre bliver medarbejdernes kompetencer til selv at forebygge følelsesmæssig overbelastning. Det er vores erfaring, at det giver et bedre arbejdsmiljø - og en sidegevinst i form af færre sygedage. Har I udsatte medarbejdere/medarbejdergrupper, og kunne I tænke jer at høre mere til vores koncepter, er i velkomne til at kontakte os for et uforpligtende møde.

3 dages §9 Arbejdsmiljøkurser


Marts:

April:

Maj:

Juni:

Kom til oversigt og tilmelding her eller klik på et af ovenstående kurser for at komme direkte til tilmelding.

Nye Branchevejledninger fra Arbejdstilsynet

Tid til APV fra BAR Kontor
Førerpladsens indretning fra BAR transport og engros
Arbejde på containerterminaler fra BAR transport og engros
Jeg er skraldemand fra BAR transport og engros
Distribution af varer fra BAR transport og engros
Lastning og losning af fly fra BAR transport og engros
Arbejde med ben- og fiskemel samt fiskeolie fra Industriens Branchearbejdsmiljøråd
Vinterforanstaltninger fra BAR Bygge & Anlæg
God ergonomi i forsvaret fra BAR Service- og Tjenesteydelser

Læs mere på:
Frameld dig dette nyhedsbrev