Se dette nyhedsbrev i en browser
Link til ARBEJDSMILJØEksperten

I dette nyhedsbrev

Ny medarbejder i Esbjerg

Pia Hynding Jacobsen
 
Pr. 1.9.2015 blev jeg – Pia Hynding Jacobsen - ansat som ny administrativ medarbejder hos ARBEJDSMILJØEksperten. Min titel er projektkoordinator.
 
Det er for det meste mig, der tager telefonen, når der bliver ringet til hovednummeret.
 
Det kan også være mig, der tager godt imod de gæster, der kommer i vores hus på Esbjerg Havn.
 
Derudover er det mig, der er tovholder på de forskellige kurser, vi udbyder.
 
Pia Hynding Jacobsen
Min baggrund er, at jeg både er uddannet i butik og på kontor. Har været ansat som forsikringsassistent i Topdanmark i 14 år, været sekretær i 4 år i et Aktivitetshus for socialpsykiatriske borgere og sidst 7 år som skolesekretær på en voksenskole(CSV-Esbjerg) i Esbjerg Kommune. Jeg har haft mange forskellige arbejdsopgaver – og det kommer jeg også til at have her i huset, - det trives jeg fortrinligt med.
 
Jeg ser frem til, I ringer eller kommer forbi – I skal være hjerteligt velkomne!
 
Kontakt Pia på:
• Telefon: 2763 7060
• Mail: phj@ameksperten.dk

Godkendt til at udføre ”Miljømåling – Ekstern støj” igen igen

 
Bo Plet og Henrik Gliese, ARBEJDSMILJØEksperten i Esbjerg, har endnu engang gennemført Miljøstyrelsens årlige test med topkarakteren 5 rigtige ud af 5 mulige. Vi har nu 20 års erfaring som certificeret på området.
 
Testen skal gennemføres og bestås for at bevare godkendelsen til at udføre ”Miljømåling – Ekstern støj”. 
 
Det grundlæggende formål er at sikre, at de støjmålinger, der udføres af ”laboratorierne”, har en sådan kvalitet og et sådant omfang, at de er retvisende og fyldestgørende. For at målingerne kan gøre gavn i miljøforvaltningen, er der også lagt vægt på, at resultaterne kan formidles på en tillidsskabende og troværdig måde gennem overskuelige rapporter. Læs mere på http://www.referencelaboratoriet.dk
ARBEJDSMILJØEksperten er derfor fortsat på listen over godkendte laboratorier.
 
ARBEJDSMILJØEksperten er derudover, det eneste firma, der er nævnt i listen over godkendte ”laboratorier” af Miljøstyrelsen, med adresse i det syd- og vestjyske. 
 
ARBEJDSMILJØEksperten måler støj og leverer den dokumentation, der er nødvendig i den enkelte sag. Lige fra en simpel aflæsning fra lydmåleren til en fyldestgørende rapport, der lever op til Miljøstyrelsens krav til dokumentation af støj fra f.eks. store industrivirksomheder.
Vi rådgiver bl.a. også om støjprojektering og -dæmpning. Læs mere her - eller kontakt:
 
Henrik Gliese på tlf. 2681 7060 eller
Bo Plet på tlf. 2682 7060 

Høj aktuelle tilbud til byggeriet – få den lovpligtige viden her og nu

 
I takt med Arbejdstilsynets og miljømyndigheders øgede fokus på miljøfarlige stoffer i bygninger, er det blevet nødvendigt at kende indholdet i byggematerialer, når der skal renoveres eller rives ned.
 
ARBEJDSMILJØEksperten har igennem en årrække rådgivet entreprenører, rådgivende ingeniører og bygherrer i forhold til håndtering af konkrete problemstillinger i byggefasen, ligesom vi har foretaget miljøundersøgelser til brug for udarbejdelse af udbudsmaterialer og planlægning af arbejdet.
 
Vi har samlet en vifte af relevante tilbud, som I kan plukke i og sammensætte efter jeres specifikke behov.
Lovpligtig instruktion PCB og Bly 

Lovpligtig instruktion for personer, som arbejder med nedbrydning eller kommer i kontakt med PCB og Bly.

Læs mere om kurset her.

Lovpligtig instruktion - Udvendig ASBEST 

Lovpligtig instruktion for personer, som arbejder med udvendig nedbrydning, hvor man kan støde på asbest under nedbrydningsarbejdet.

Læs mere om kurset her.

Arbejdsmiljøkoordinering - opgaver og pligter for bygherrer og deres rådgivere 
 
Varighed : 4 timer
 
Indhold :
  • Lovmæssige krav relateret til byggeprojekternes størrelse
  • Arbejdsmiljøkoordinator
  • Arbejdsmiljøkoordinering i projekteringen
  • Risikoanalyse
  • Krav til PSS
  • Arbejdsmiljøkoordinering under udførelsen
  • Samarbejde om sikkerhed og sundhed i byggefasen
  • Arbejdsmiljøgranskning og Arbejdsmiljøjournal

Miljøundersøgelser af bygninger

Lad ARBEJDSMILJØEksperten foretage den lovpligtige miljøundersøgelse af de bygninger, som du påtænker at renovere eller rive ned.

Hos os får du en færdig registreringsrapport med resultater for relevante miljøfarlige stoffer, anvisning af affaldsfraktion, prøvesteder og foto-dokumentation. Vi opgør også gerne mængder af de forskellige materialer.

Læs mere om miljøskadelige stoffer her.

Arbejdsmiljøkoordinator

Vore uddannede arbejdsmiljøkoordinatorer bistår gerne som koordinator eller assisterende koordinator på jeres byggepladser.

Blodbly

ARBEJDSMILJØEksperten koordinerer de lovpligtige blodbly-prøver for medarbejdere, der kommer i kontakt med blyholdige materialer/produkter.

Vi vurderer resultaterne og sender en samlet rapport med vejledning og anbefalinger.

Læs mere om miljøskadelige stoffer her eller ring på 82363670 og hør mere.

3 dages §9 arbejdsmiljøuddannelse - 2015

Kom til oversigt og tilmelding her eller klik på et af nedenstående kurser for at komme direkte til tilmelding.
 
 

3 dages §9 arbejdsmiljøuddannelse - 2016

 
Kurser for 1. halvår 2016 ligger klar på hjemmeside og kan tilmeldes her eller klik på et af nedenstående kurser for at komme direkte til tilmelding.
 
 
Februar 
 
 

3 days Mandatory OHS Course §9 - 2015/2016

 
Read more about the contents of the course here.
 

Nyt fra

Arbejdstilsynet

Få økonomisk støtte til arbejdsmiljørådgivning

Der er stadig penge tilbage i den ekstra pulje for 2015 til støtte til arbejdsmiljørådgivning. Offentlige og private virksomheder i særligt nedslidningstruede brancher kan søge Arbejdstilsynet om at få halvdelen af deres udgifter til autoriseret arbejdsmiljørådgivning refunderet. 

Arbejdstilsynet har i oktober måned modtaget 60 ansøgninger til et samlet støttebeløb på ca. 4,2 mio. kr. Der er afsat ca. 9 mio. kr. i 2015, så der er stadig ca. 4,8 mio. kr. tilbage i puljen. Når de er brugt, lukkes der for ansøgninger, så følg med på vores hjemmeside, når vi bringer næste status i starten af december. 

Læs mere om refusion af udgifter til arbejdsmiljørådgivning

Nye Branchevejledninger

Guide om forflytning til social- og sundhedspersonale

VEJLEDNING: God forflytningsteknik forebygger nedslidning og forhindrer arbejdsulykker. Ny branchevejledning fra BAR SoSu beskriver de vigtigste elementer i god forflytning og forudsætningerne for, at man kan bruge dem. Målgruppen for vejledningen er ansatte, elever og studerende på social- og sundhedsområdet.

 
FAKTAARK: Nogle arbejdsopgaver i højden udføres sikrest med brug af tekniske hjælpemidler og andre kræver brug af fælles sikkerhedsforanstaltninger som fx stilladser og rækværk. Men falddæmpende udstyr er en nødløsning og må kun bruges, hvis ikke andet er muligt. BAR Bygge & Anlæg har lavet et faktaark om, hvordan medarbejdere og virksomheden skal forholde sig, hvis der sker en ulykke eller et fald, når der bliver arbejdet med falddæmpende udstyr.

Links til AT nyhedsbreve:

Frameld dig dette nyhedsbrev