Se dette nyhedsbrev i en browser
Link til ARBEJDSMILJØEksperten

Glædelig jul & godt nytår

- og husk også på arbejdsmiljøet.
 

ARBEJDSMILJØEksperten vil gerne ønske dig, dine kollegaer og din familie en glædelig jul og et godt nytår.

Tak for samarbejdet i det gamle år, og vi ser frem til samarbejdet i det nye år.

Det hele på den halve tid

Peptalk - psykisk arbejdsmiljø

Vi har med stor succes gennemført en inspirerende peptalk om motivation, fokus og arbejdsglæde for nogle af vores kunder.

Målgruppe: alle ledere, arbejdsmiljørepræsentanter og medarbejdere

Formål: at skabe opmærksomhed omkring psykisk arbejdsmiljø og betydningen heraf.
Oplægget kan gives som et fyraftensmøde eller lægges ind i frokostpausen. Det kan holdes for ledelse, arbejdsmiljørepræsentanter eller hele arbejdspladsen.
Oplægget varer ca. 30-40 minutter og indeholder:

Generelt:
- Psykisk arbejdsmiljø, set i et overordnet perspektiv

Symptomer:
- Kendetegn ved det gode psykiske arbejdsmiljø
- Symptomer, når det psykiske arbejdsmiljø begynder at halte
Dårlig version af Pep-talk
Hvad kan man gøre for at forebygge stress, konflikter og mobning
- i fællesskab og
- som enkeltperson

Kontakt os på tlf. 82363670 eller mail@ameksperten.dk for at høre nærmere.

Nyt fra

Arbejdstilsynet

Offshoresikkerhed placeres i Arbejdstilsynet i 2015

Energistyrelsens offshore sikkerhedsenhed, der bl.a. fører tilsyn med sikkerhed og sundhed på anlæggene i Nordsøen, bliver fra 2015 en del af Arbejdstilsynet. Ressort-overførslen sker som led i implementeringen af offshore sikkerhedsdirektivet i dansk ret.

Forebyggelsespakker virker efter hensigten

Forebyggelsespakker øger fokus på arbejdsmiljø i de virksomheder, der gennemfører dem. Og de medvirker til at øge graden af medarbejderinvolvering, ligesom de øger systematikken i arbejdsmiljøarbejdet. Det er nogle af konklusionerne i en evaluering af de forebyggelsespakker, der blev anvendt af virksomhederne fra oktober 2012 til august 2014.

NYE BRANCHEVEJLEDNINGER


VEJLEDNING: BAR Bygge & Anlæg har opdateret branchevejledningen om vinterforan-staltninger. Den nye vejledning indeholder nu bl.a. et særligt afsnit om inddækning af arbejdsplatforme mm. Vejledningen indeholder også en kort gennemgang af forhold i forbindelse med udbud, projektering, planlægning og udførelse, som har betydning for sikkerhedsarbejdet. Der er i tilknytning til vejledningen udgivet en plakat med gode råd om vinterforanstaltninger - lige til at hænge op.
VEJLEDNING: BAR SoSu sætter i ny branchevejledning fokus på at inddrage medarbejderne i byggeprocessen, når det skal bygges og renoveres boliger til personer med fysiske funktionsnedsættelser. Baggrunden er, at boligerne både skal fungere som hjem for de enkelte borgere og som arbejdsplads for et fast personale af fx social- og sundheds-assistenter, socialpædagoger, sygeplejersker og terapeuter.

BAR-vejledninger på engelsk

VEJLEDNING: BAR Kontor har revideret de to engelske branchevejledninger Working with computers og Risk assessments in the workplace, så de svarer til de danske udgaver af henholdsvis Arbejde ved computer og Tid til APV. Vejledningerne kan downloades fra BAR Kontors hjemmeside.


Frameld dig dette nyhedsbrev