Se dette nyhedsbrev i en browser
Link til ARBEJDSMILJØEksperten

I dette nyhedsbrev

 • Reception i Frederikshavn
 • Få 50% tilskud til arbejdsmiljørådgivning i 2015
 • 3 dages arbejdsmiljøuddannelse for filmbranchen
 • 3 dages arbejdsmiljøuddannelser - foråret 2015
 • 3 days Mandatory OHS Course - 2015
 • 1 dags supplerende arbejdsmiljøuddannelse §9 - Arbejdsglæde i den levende organisation
 • Nyt fra Arbejdstilsynet og NYE BRANCHEVEJLEDNINGER

Reception i Frederikshavn

ARBEJDSMILJØEksperten i Nord er flyttet i nye og større lokaler og afd. direktør Lene Bildtoft runder et skarpt hjørne - det synes vi skal fejres.

Derfor vil vi gerne se kunder, leverandører og venner af huset til reception.

Torsdag den 4. december, kl. 13.00 – 17.00
hosSiloen 3. sal - Silovej 8, 9900 Frederikshavn

Tilkendegivelse om deltagelse vil gøre det lettere at beregne mad og drikke :-)

Brug gerne vores hovedmail:

Få 50% tilskud til arbejdsmiljørådgivning i 2015

Virksomheder indenfor særligt nedslidningstruede brancher kan nu igen søge om, at få 50 % tilskud til arbejdsmiljørådgivning.

Rådgivningen skal udføres af en autoriseret arbejdsmiljørådgiver og opgaven skal omhandle udvikling indenfor et af følgende emner:
 • at forbedre det psykiske arbejdsmiljø
 • at nedbringe antallet af arbejdsulykker eller
 • at nedbringe antallet af fysisk overbelastede medarbejdere.
Har I et ønske om at sætte fokus på èt af disse områder, er I velkommende til at kontakte os.
Vi vil hjælpe jeg med at idé udvikle; analysere jeres behov og udarbejde en projektskitse, der indeholder overvejelser, mål og midler.

Ansøgningsproceduren foregår via skema på Arbejdstilsynets hjemmeside. Tildeling af midler foregår efter først til mølle princippet.

De nedslidningstruede brancher er:
 • Bygge og anlæg (Anlægsarbejde, Opførelse og nedrivning af byggeri og Færdiggørelse af byggeri)
 • Daginstitutioner
 • Døgninstitutioner og hjemmepleje
 • Elektronik
 • Frisører og anden personlig pleje
 • Landbrug, skovbrug og fiskeri
 • Metal og maskiner
 • Nærings og nydelsesmidler
 • Plast, glas og beton
 • Politi, beredskab og fængsler
 • Rengøring
 • Slagterier
 • Tekstil og papir
 • Transportmidler
 • Transport af passagerer
 • Træ og møbel
Brancekoder kan ses ved at følge nedenstående link: http://forebyggelsesfonden.dk/saerligt-nedslidningstruede-brancher-ss.html

Kontakt os på tlf. 82363670 for at planlægge din ønsker for 2015.

3 dages §9 arbejdsmiljøuddannelse for filmbranchen

På baggrund af at Bodil Jørgensen kom alvorligt til skade ved en arbejdsulykke under optagelser af en film har Arbejdstilsynet vurderet, at filmscenen ikke blev udført sikkerhedsmæssigt fuldt forsvarligt.

I en rundspørge refereret på tekst TV svarer 5 ud af 7 filmselskaber, at de ikke sender deres arbejdsmiljøorganisation på de lovpligtige arbejdsmiljøuddannelser.

Arbejdsmiljøeksperten gennemfører på dagene den 20. – 22. april en lovpligtig arbejdsmiljøuddannelse på Scandic Hvidovre, der er målrettet til filmselskabernes arbejdsmiljøorganisation.

H
vis tid og sted ikke kan passe sammen med jeres øvrige aktiviteter, er det muligt at deltage på de åbne arbejdsmiljøuddannelser, vi gennemfører, se linket: http://www.ameksperten.dk/kurser/au9/3d-obligatorisk/ for evt. tilmelding.

3 dages §9 arbejdsmiljøuddannelse

Kursets formål er at give arbejdsmiljøgruppens repræsentanter en konkret viden om arbejdsmiljø og om metoder til at arbejde systematisk og målrettet for at fremme et sikkert og sundt arbejdsmiljø på egen arbejdsplads. Fælles for kurserne er, at der kan arrangeres virksomhedskurser. Læs mere om kurset her.

Der er ledige pladser på 3 dages arbejdsmiljøuddannelse §9 som afholdes før jul i (links til dirkte tilmedling):
Vinter 2015
Januar

Februar

Marts

Kurser senere på året kan ses på hjemmesiden her.

3 days Mandatory OHS Course

The course aims to provide the working environment group representatives a practical knowledge of the working environment and methods of systematic and targeted approach to promote a safe and healthy work environment at their own workplace. A common feature of the courses is that there can be arranged business courses.

Content:
 • How does the Health and Safety Organisation cooperate in order to improve the work environment
 • How does the Health and Safety Organisation use the authorities and consultants in the working environment system?
 • What duties and responsibilities do employers, managers and employees have?
 • How does the working environmental group work with psychosocial environment,
 • How do you prioritize the work environment in collaboration with management
 • What makes the safety and health measures an investment rather than an expense?
 • How do you prepare a useful workplace assessment WPA (APV)
 • What tasks and functions does the health and safety organisation have?
You will receive answers to these and many other questions about work environment during the OHS course.

The OHS course provides an overview of the rights, duties and responsibilities of employers, supervisors, employees, safety representatives and suppliers for the work environment. Likewise, the course provides insight into different ways of tackling health and safety tasks.

Scheduled course dates in 2015:


March
September

November

Read more about the contents of the course here.

1 dags supplerende arbejdsmiljøuddannelse §9 - Arbejdsglæde i den levende organisation

ARBEJDSMILJØEksperten inviterer til 1 dags grundlæggende opfølgning på Arbejdsmiljøuddannelsen §9 om at udvikle virksomhedens sikkerhedskultur.

En kursusdag hvor der vil være fokus på psykisk arbejdsmiljø generelt samt åben og anerkendende kommunikation, på arbejdspladsen, f.eks. i forhold til kolleger og ledere.

Kursusdagen vil indeholde:
 • Forståelse af begrebet psykisk arbejdsmiljø og trivsel
 • Metode til udvikling af psykisk arbejdsmiljø, på egen arbejdsplads
 • Psykologi til at forstå bevidst og ubevidst kommunikation
 • Anerkendende kommunikation
 • Stress og stresshåndtering
 • Konflikter og konflikthåndtering
Kurset er opbygget som en workshop, med en kombination af oplæg, erfaringsudveksling, egen refleksion og gruppearbejde i et uhøjtideligt læringsmiljø.

Ved kursustilmelding er i velkomne til at sende jeres forventninger/interessefelter i kommentarfeltet, og vi vil forsøge at indrage det i undervisningen.

Der er planlagt et kursus i Aarhus d. 27 november 2014.

Læs mere om kurset og tilmelding her.

Nyt fra Arbejdstilsynet og NYE BRANCHEVEJLEDNINGER


Nye At-vejledninger om bygherrens ansvar

Arbejdstilsynet har udgivet fem nye At-vejledninger, der informerer om de krav, der gælder efter bekendtgørelsen om bygherrens pligter. De fem nye At-vejledninger er udarbejdet efter principperne i Arbejdstilsynets nye vejledningskoncept. Det indebærer bl.a., at vejledningerne er opdelt i forhold til bygge- og anlægsprojekternes størrelse.
læs dem her.

Branchevejledninger

VEJLEDNING: Ny branchevejledning fra BAR Bygge & Anlæg om håndtering af bly i bygninger er delt op i tre dele: Den første del handler om forekomsten af bly, skadevirkningerne samt regler om forundersøgelser og blodprøver. Den anden handler om de forskellige aktørers ansvar og pligter, og den tredje giver konkrete anvisninger på forholdsregler og arbejdsmetoder i otte forskellige arbejdsprocesser.

VEJLEDNING: Uanset størrelsen af et vejarbejde kan det skabe farlige situationer for både trafikanter og de ansatte. Det er derfor vigtigt, at afmærkningen er omhyggelig både ved planlægningen og ved udførelsen af arbejdet. Det kan man læse mere om i BAR Bygge & Anlægs branchevejledning "Lommebog for afmærkning af vejarbejde m.m.".
Der er også udgivet en Håndbog for afmærkning af vejarbejder m.m., der giver vejarbejdets parter et fælles grundlag for planlægning, projektering og udførelse af vejarbejde.

VEJLEDNING: BAR Bygge & Anlæg har revideret branchevejledningen om opstilling og nedtagning af stilladser. Det nye i vejledningen er bl.a., at den ved hjælp af tekst og illustrationer beskriver, hvordan man konkret kan sikre mod nedstyrtning og gennemstyrtning ved opstilling og nedtagning af stilladser. Vejledningen henvender sig især til virksomheder og medarbejdere, der bygger stilladser, samt til bygherrer, projekterende og entreprenører, der forestår byggeprojekter.

AT's nyhedsbrev august 2014 - læs nyhedsbrevet her.

AT's nyhedsbrev september 2014 - læs nyhedsbrevet her.

Frameld dig dette nyhedsbrev