Se dette nyhedsbrev i en browser
Link til ARBEJDSMILJØEksperten

I dette nyhedsbrev


  • PCB – Hvad gør vi?
  • Nyt værktøj til den årlige arbejdsmiljødrøftelse
  • Arbejdsmiljø skal være del af virksomhedens strategi


  • Oversvømmelse med regnvand og kloakvand i virksomheder
  • Hjælp til udenlandske medarbejdere
  • NYE BRANCHEVEJLEDNINGER fra Arbejdstilsynet
Sygefravær

Tusind tak

for den store opmærksomhed ved vores reception i juni!

Vi havde en dejlig dag og var glade for, at så mange havde tid til at deltage og se vores nye lokaler på havnen.

PCB - Hvad gør vi?


Opmærksomheden på det sundhedsskadelige PCB i bygninger har medført at flere offentlige instanser i samarbejde har lavet en hjemmeside om PCB.
Den er praktisk henvendt til hhv. private hjem, byggefirmaer, bygningsejere og kommuner.
Læs evt. mere her: http://www.pcb-guiden.dk

Har I behov for PCB undersøgelser (screening eller kortlægning) eller en handlingsplan for Jeres PCB arbejde ved renovering mv. er I velkommen til at kontakte os. 

PCB-Guiden

Nyt værktøj til den årlige arbejdsmiljødrøftelse

Alle virksomheder skal holde arbejdsmiljødrøftelse en gang om året, derfor har Arbejdstilsynet lavet en række guides, der kan hjælpe virksomhederne på vej.
Serien omfatter en generel guide, samt tre guides om henholdsvis ulykker, psykisk arbejdsmiljø samt muskel- og skeletbesvær.

OBS! Loven har nu været gældende et år, derfor forventes arbejdsmiljødrøftelsen at være gennemført, og Arbejdstilsynet vil sandsynligvis begynde at spørge til dette, når de kommer på besøg.

Arbejdsmiljø skal være del af virksomhedens strategi

Der skal større fokus på arbejdet med at forebygge arbejdsmiljøproblemer og med at gøre arbejdsmiljøarbejdet til en naturlig del af den overordnede planlægning på virksomhederne.

Arbejdsmiljørådet har derfor besluttet at gøre "Arbejdsmiljø som strategisk element" til en selvstændig kategori i konkurrencen om årets ArbejdsmiljøPris.

Læs mere her:
ArbejdsmiljøPris

Oversvømmelse med regnvand og kloakvand i virksomheder

Arbejdstilsynet anbefaler, at man i virksomheder, der har oversvømmelse med regn- og kloakvand, følger Sundhedsstyrelsens forholdsregler. Arbejde i spilde- og regnvands-afledningssystemer, herunder kloak- og regnvandsledninger, bygværker, pumpebrønde, pumpestationer, renseanlæg og regnvandsbassiner, skal ske i overensstemmelse med bekendtgørelsen om kloakarbejde mv.

Hjælp til udenlandske medarbejdere

Højtryksrensning i landbruget - nu også på Engelsk, Rumænsk og Ukrainsk
Vejledningen beskriver en række praktiske løsninger, der kan øge sikkerheden ved manuelt arbejde med højtryksrensning - både i form af forbedrede arbejdsmetoder og ved brug af egnede personlige værnemidler.
Læs mere her! (Jordbrugets Arbejdsmiljøudvalg)

HÅNDBOGEN - ARBEJDSMILJØ I BYGGE OG ANLÆG findes nu på 4 sprog - dansk, engelsk, tysk og polsk
Højtryksrensning i landbruget
Håndbogen - Arbejdsmiljø i bygge og anlæg

Nye Branchevejledninger fra Arbejdstilsynet

Smittespredning ved rengøring - branchevejledning fra BAR Service
Vejledning om forskalling – branchevejledning fra BAR Bygge & Anlæg
Godt arbejdsmiljø i svømmehallen - branchevejledning fra BAR Service og Tjenesteydelser
MRSA 398 i svinebesætninger – branchevejledning fra BAR Jord til Bord

Læs mere på AT e-nyhedsbrev nr 5

Arbejde med forurenet jord - branchevejledning fra BAR Bygge & Anlæg
Reparation og vedligeholdelse af maskiner i landbruget - branchevejledning fra BAR Jord til Bord
Ombygning, leje og indretning af kontorer - branchevejledning fra BAR Kontor
Forflytningsteknik i ambulance og sygetransport – branchevejledning fra BAR transport og engros
Arbejde med pesticidbehandlede planter i væksthusgartnerier – branchevejledning fra BAR Jord til Bord

Læs mere på AT e-nyhedsbrev nr. 7
Frameld dig dette nyhedsbrev