Se dette nyhedsbrev i en browser
Link til ARBEJDSMILJØEksperten

I dette nyhedsbrev

  • Få 50% tilskud til arbejdsmiljørådgivning i 2015
  • Tak for opmærksomheden ved vores 10 års jubilæum
  • 3 dages arbejdsmiljøuddannelser - efteråret 2014
  • Forflytningsvejlederuddannelsen - efterår 2014
  • Nyt fra Arbejdstilsynet og NYE BRANCHEVEJLEDNINGER

Få 50% tilskud til arbejdsmiljørådgivning i 2015

Virksomheder indenfor særligt nedslidningstruede brancher kan til januar 2015 igen søge om at få 50 % tilskud til arbejdsmiljørådgivning. Det er derfor en god idé at overveje muligheden allerede nu. Der gives dog ikke tilskud til opgaver, der er en følge af påbud udstedt af Arbejdstilsynet.

Rådgivningen skal udføres af en autoriseret arbejdsmiljørådgiver og opgaven skal omhandle problemstillinger indenfor:
  • at forbedre det psykiske arbejdsmiljø
  • at nedbringe antallet af arbejdsulykker eller
  • at nedbringe antallet af fysisk overbelastede medarbejdere.
Beskæftigelsesministeren, LO og DA er blevet enige om en ny strategi for et bedre arbejdsmiljø. Det betyder, at indsatsen nu målrettes de fag, brancher og virksomheder, hvor erfaringen viser, at der er størst problemer med det fysiske og psykiske arbejdsmiljø.

Samtidig skærpes sanktionerne, således at virksomhederne ikke har en konkurrencefordel ved at spekulere i at omgå arbejdsmiljøreglerne.

Målene for arbejdsmiljøindsatsen er uændret. Antallet af alvorlige arbejdsulykker skal nedsættes med 25 pct. Inden 2020. Desuden skal andelen af medarbejdere med fysiske og psykiske overbelastninger nedsættes med 20 pct. inden 2020.

Kontakt os på tlf. 82363670 for at planlægge din ønsker for 2015.

Tak for opmærksomheden ved vores 10 års jubilæum

TUSIND TAK for opmærksomheden ved vores 10 års jubilæum. Vi havde en fantastisk dag!

Vi var glade for, at så mange havde mulighed for at kigge forbi fra nær og fjern og fejre dagen med os.

3 dages §9 arbejdsmiljøuddannelse - efterår 2014

Kom til oversigt og tilmelding her eller klik på et af nedenstående kurser for at komme direkte til tilmelding.


December:

Forflytningsvejlederuddannelsen - efterår 2014

Der bliver hvert år brugt mange ressourcer på skader og fravær som følge af løft og anden tung håndtering. Ressourcer, som med fordel kunne anvendes anderledes. Ud over tidsmæssige og økonomiske konsekvenser af skaderne er der også ofte en lang række menneskelige konsekvenser.

Meget ofte, skal der kun lidt til at forebygge og dermed forhindre disse skader. Bevidsthed om egne vaner, borgerens ressourcer og fokus på planlægning kan have afgørende betydning.

Forflytningsvejlederuddannelsen hos ARBEJDSMILJØEksperten bygger på muligheder frem for begrænsninger og har udgangspunkt i hverdagens arbejdsopgaver, de naturlige bevægemønstre, og borgerens ressourcer.
Der er planlagt nyt kursus i Brønderslev med start d. 24 september 2014. Kurset er i to moduler.

Nyt fra Arbejdstilsynet og NYE BRANCHEVEJLEDNINGER


UV-vejledning
Ny branchevejledning fra Grafisk BAR handler om UV-farver og -lakker som kan indeholde stærkt allergifremkaldende stoffer. Defor er det vigtigt, at ledelse og medarbejdere har styr på bl.a. arbejdsrutiner, instruktion, brug af værnemidler, teknisk udstyr og affaldshåndtering i omgangen med farverne. Ny branchevejledning fra Grafisk BAR beskriver de væsentligste problemer ved UV-produkter og de nødvendige forholdsregler i forbindelse med brugen af dem. Læs den her.

Fra AT's nyhedsbrev maj 2014 - læs nyhedsbrevet her.

Godt lys på kontoret
Ny udgave af BAR Kontors branchevejledning om belysninger sætter bl.a. fokus på dagslys, kunstig belysning, samspil mellem dagslys og kunstig belysning, valg af belysning samt vedligeholdelse og rengøring. Vejledningen henvender sig til medarbejdere og arbejdsgivere på kontorarbejdspladser, men kan også bruges som introduktionsmateriale af projekterende og rådgivere. Læs den her.

Forebyg mobning
Mobningens mange ansigter, virksomheder med mobning, konsekvenser, forebyggelse og mobbepolitik er blandt emnerne i BAR Kontors branchevejledning om forebyggelse af mobning på kontorarbejdspladser. Vejledningen er et supplement til BAR Kontors onlineværktøj om mobning, der indeholder små film og refleksionsspørgsmål. Læs den her.

Fra AT's nyhedsbrev juni 2014 - læs nyhedsbrevet her.

Frameld dig dette nyhedsbrev