Se dette nyhedsbrev i en browser
Link til ARBEJDSMILJØEksperten

I dette nyhedsbrev

  • 10 års jubilæum
  • Nye ansættelser
  • Ny personcertificering fra Miljøstyrelsen - "Miljømåling - Ekstern støj"
  • Kurser i Manual Handling til vindmøllebranchen
  • Kurser frem til sommer 2014
  • Nyt fra Arbejdstilsynet og NYE BRANCHEVEJLEDNINGER

10 års jubilæum

Hip - Hip - HUuuuuRRAAAAA
Så er det 10 år siden at ARBEJDSMILJØEksperten startede og det vil vi gerne fejre.
Derfor vil vi gerne se kunder, leverandører, venner af huset og alle andre interesserede, til reception.

Fredag den 23. maj, kl. 13.00 – 16.00
hos
ARBEJDSMILJØEksperten - Logo
Auktionsgade 3, Esbjerg

Nye ansættelser

Lene Kahlen
Kurt Rasmussen
Lene Kahlen
Psykoterapeut Lene Kahlen er ansat på kontoret i Esbjerg. Hun er uddannet pædagog og psykoterapeut i Integreret Dynamisk Psykoterapi og har gennem mange år arbejdet med børn i daginstitution, voksne i socialpsykiatrien og børn og voksne i familiebehandling. Følg Lene på LinkedIn


Kurt Rasmussen
Kurt Rasmussen er ansat i Aalborg afdelingen som rådgiver indenfor det psykiske arbejdsmiljø. Kurt har i en årrække arbejdet med konfliktløsning, stresshåndtering og organisationsstruktur både i Forsvaret og hos private virksomheder fra egen konsulentvirksomhed. Med en baggrund som befalingsmand, psykoterapeut, stresscoach, organisationskonsulent og konfliktmægler er Kurt klar til at bistå arbejdspladser med rådgivning, kurser og coaching. Følg Kurt på LinkedIn

Ny personcertificering fra Miljøstyrelsen til at udføre “Miljømåling – ekstern støj”


ARBEJDSMILJØEksperten har fået endnu en medarbejder optaget på Miljøstyrelsens støjliste over godkendte personer, der må udføre støjmålings- og støjberegningsopgaver fra virksomheder i kvalitet "Miljømåling - ekstern støj".
ARBEJDSMILJØEkspertens akustikspecialister rådgiver, måler og projekterer inden for akustik, støj og vibrationer, heriblandt bygningsakustik og rumakustik, trafikstøj, støj fra industri, støjkortlægning og arbejdsmiljørelateret støj.

ARBEJDSMILJØEksperten har gennem det seneste år mærket stigende opgavetilgang på netop dette område, og har valgt at øge fleksibiliteten og kapaciteten på området.
Læs mere om ekstern støj
Læs mere om ekstern støj her.
Akustiker, Bo Plet fra ARBEJDSMILJØEksperten er blevet certificeret til at udføre støjmålings- og støjberegningsopgaver fra virksomheder i kvalitet "Miljømåling - ekstern støj".

Støjberegning og støjmåling fra virksomheder
Støjberegning og støjmåling fra virksomheder forekommer f.eks. når en virksomhed skal have byggetilladelse, når en virksomhed skal have udarbejdet/fornyet en miljøgodkendelse, VVM, eller ved naboklager om støj.

Virksomheder kan være alt fra et lille diskotek, der støjer for meget, til en stor produktionsvirksomhed med mange forskellige støjkilder, der støjer i nærområdet. Opgaven vil her som regel bestå af en støjmåling på alle betydelige støjkilder og dernæst en støjkortlægning/støjsimulering af virksomhedens støjbidrag i nærområdet. I simple tilfælde kan støjen fra virksomheden måles direkte.

Udover støj fra virksomheder inkluderer akustik og støjcertificeringen ligeledes støjmåling og støjberegning af følgende støj fra motorsportsbaner og støj fra vindmøller.

Foruden Bo Plet er Henrik Gliese, ligeledes støjcertificeret til "Miljømåling - ekstern støj"

Kurser i Manual Handling til vindmøllebranchen


ARBEJDSMILJØEksperten har indgået samarbejde med Martec i Frederikshavn om at bidrage med undervisning i Manual Handling på de GWO-kurser Martec forventer starter i foråret 2014.

Martec er i gang med at klargøre helt nye lokaler til formålet. ARBEJDSMILJØEksperten forventer travlhed med undervisning da mange hold medarbejdere allerede står klar til at påbegynde arbejdet på offshore vindmølle sites, men mangler den lovpligtige og grundlæggende uddannelse efter GWO standard. Uddannelsen opkvalificerer medarbejderne mht. bl.a. sikkerhed, højderedning, brandslukning, førstehjælp og som nævnt Manual Handling.

Manual Handling giver medarbejderne et grundlæggende kendskab til metoder til planlægning og udførelse af arbejdet, ofte under vanskelige og trange forhold, således at risikoen for skader minimeres. Desuden giver kurset medarbejderne indsigt i og metoder til at sikre en bedre parathed til at klare det fysisk krævende arbejde. I kurset indgår i høj grad praktiske øvelser, afprøvning og eksempler på træning.

Kurser før sommerferien


Forflytningsvejlederuddannelsen - reminder
Forflytningsvejlederuddannelsen hos ARBEJDSMILJØEksperten bygger på muligheder frem for begrænsninger og har udgangspunkt i hverdagens arbejdsopgaver, de naturlige bevægemønstre, og borgerens ressourcer.

Der er planlagt kursus i Brønderslev d. 26-28/05/2014 & 02-04/06/2014.

Læs mere om kurset og tilmelding her.

3 dages arbejdsmiljøuddannelse §9
Der er ledige pladser på 3 dages arbejdsmiljøuddannelse §9 som afholdes før sommerferien i:

maj

juni

Kurser for efteråret kan ses på hjemmesiden her.

Nyt fra

Arbejdstilsynet

50 % tilskud i 2014

TILSKUD: Der er kun få penge tilbage i puljen for 2014 om støtte til arbejdsmiljørådgivning, så skynd jer. Offentlige og private virksomheder i særligt nedslidningstruede brancher kan søge Arbejdstilsynet om at få halvdelen af deres udgifter til autoriseret arbejdsmiljørådgivning refunderet.

læs mere her.

Arbejdstilsynet sætter fokus på psykisk arbejdsmiljø med særlige tilsynsindsatser

Indsatserne betyder, at der bliver gennemført målrettede tilsyn med det psykiske arbejdsmiljø i brancher og jobgrupper, hvor de ansatte kan blive udsat for psykiske belastninger som vold og trusler samt høje følelsesmæssige krav i arbejdet.

ARBEJDSMILJØEksperten har derfor også fokus på dette i vore 1 dages supplerende arbejdsmiljøuddannelse §9 - læs mere her.

Nye Branchevejledninger / Jan - april 2014

Industriens BAR:

BAR transport:

Links til AT nyhedsbreve:

Frameld dig dette nyhedsbrev