Se dette nyhedsbrev i en browser
Link til ARBEJDSMILJØEksperten

I dette nyhedsbrev


  • Sygefraværssamtale
  • Kursus i nye mærkningsregler
  • Nyt fra ARBEJDSMILJØEksperten
  • Reception - 17 juni 2011


  • Kurser - Efteråret 2011
  • Nye branchevejledninger
  • Nyt fra Arbejdstilsynet
Sygefravær

Sygefraværssamtale


Målrettet fokus skaber positive resultater

Viden og indsigt giver tryghed for alle parter.

Vi afholder inspirationsoplæg om fravær og fastholdelse, lovgivning, fakta og myter for ansatte, tillidsvalgte og ledelse.

Vi skræddersyr kurser i håndtering af fraværssamtaler så viden og redskaber matcher virkeligheden.

Læs mere her.

Orienteringsmøde om nye mærkningsregler


ARBEJDSMILJØEksperten afholder onsdag den 8. juni kl. 8.00-9.30 et orienteringsmøde vedr. de nye mærkningsregler for kemikalier.

Her vil du få indsigt i de nye reglers betydning for din arbejdsplads.

Vi berører flg. emner:
-    Arbejdspladsbrugsanvisning
-    R/S-sætninger
-    H/P-sætninger
-    forskelle mellem de nye og de gamle faremærker
-    lovgivning på området

Tilmeld dig direkte – og senest den 6. junihttp://www.ameksperten.dk/kurser/nye-maerkningsreglerTest din viden om faresymboler - her

Nyt fra Arbejdsmiljøeksperten

Nye arbejdsmiljøeksperter

Marianne Søby Bøttcher
En skarp pige der virkelig kan se en organisation efter i sømmene og samtidig bevare fokus hen mod det gode arbejdsmiljø. Hun har en rigtig god ballast som dynamisk psykoterapeut bag sig suppleret med et 3-årigt uddannelsesforløb i korttidsterapi, under professor Davanloo, Montreal.
Hun vil hos vore kunder kunne arbejde med analyse og som supervisor/coach indenfor arbejdsmiljø/trivsel.

Lige nu arbejder hun med et projekt hos Region Syddanmark.

Lisbeth Tobiesen
En rigtig frisk og energisk pige, hvis hjerte banker for, at vi alle kan få mulighed for at bruge vores krop bedst muligt både nu og i vort hele arbejdsliv. Hun kender arbejdsgiversituationen i det private arbejdsliv gennem drift af rejseselskab og har nu som ergoterapeut valgt at fortsætte sin stræben efter det bedste hos vore kunder.

Lige nu arbejder hun med kurset Manuel Handling på både dansk og engelsk.

Pia Nielsen
Fra Ribe har vi tryllet en rigtig slider frem indenfor arbejdsmiljøkoordinering af bygge- og anlægsopgaver. Gennem nu snart 25 år har hun virket som både daglig sikkerhedsleder, arbejdsmiljøkoordinator og endda som selvstændig konsulent i egen virksomhed.

Lige nu arbejder hun i et større vejprojekt i Vejle hos Vejdirektoratet.
INDBYDELSE
TIL RECEPTION HOS


FREDAG DEN 17. JUNI 2011
KL. 13 – 16

Vi glæder os til at vise vores nye lokaler
Auktionsgade 3 i Esbjerg

Kurser - Efteråret 2011


Planlæg din kursusdeltagelse allerede nu – klik ind på http://www.ameksperten.dk/kurser og se det store udvalg af kurser.

Nye Branchevejledninger

UV-farver og -lakker
Ny branchevejledning fra Grafisk BAR har fokus på, hvordan man kan arbejde med UV-farver og -lakker uden, at sætte helbredet på spil.

Højtryksrensning i landbruget
Ny branchevejledning fra BAR Jord til Bord beskriver praktiske løsninger, der kan øge sikkerheden ved manuelt arbejde med højtryksrensning - både i form af forbedrede arbejdsmetoder og ved brug af egnede personlige værnemidler.

Automatiske maskiner i svinebruget
Ny branchevejledning fra BAR Jord til Bord oplyser om, hvordan arbejdsmiljøet kan inddrages ved indkøb, installation og drift af automatiske maskiner i svinebruget. Vejledningen indeholder også en tjekliste til virksomheder, der planlægger at indkøbe nye maskiner.

Automatiske maskiner i kvægbruget
Vejledningen giver oplysninger til virksomhedsejere, indkøbere og medarbejdere om de forhold, der er vigtige at have fokus på for at undgå ulykker. Vejledningen indeholder også en tjekliste til virksomheder, der planlægger at indkøbe nye maskiner.
Læs mere hos:

Nyt fra Arbejdstilsynet


Lovforslaget indebærer bl.a., at der indføres et risikobaseret tilsyn, som skal sikre, at der sættes ind med flere tilsynsbesøg over for de virksomheder, som har de største problemer med arbejdsmiljøet. Lovforslaget indebærer endvidere mere hjælp til små virksomheder og differentierede bøder.

Kontrollen er blevet sat i værk, fordi Arbejdstilsynet har konstateret en stigning i antallet af ulykker, der sker ved brud på stiger.

Frameld dig dette nyhedsbrev