Se dette nyhedsbrev i en browser
Link til ARBEJDSMILJØEksperten

I dette nyhedsbrev


 • Nanoteknologi
 • PCB - PolyChlorerede Biphenyler
 • Kommende og nye kurser/temadage
 • Nye mærkningsregler


 • Nye branchevejledninger
 • arbejdsmiljøNET (tidl. SSID)
 • Forebyggelsesfonden
 • Husk den nye årlige arbejdsmiljødrøftelse

Nanoteknologi


handler om partikler i nanostørrelse. Dvs. så små, at vi ikke kan se dem med det blotte øje. Arbejdsmiljømæssigt er der stor fokus på arbejde med disse størrelser, da vi endnu ikke ved helt præcist, hvordan de påvirker vores sundhed, men det er kendt at nanopartikler fra forbrændingsprocesser (f.eks. dieselos) er kræftfremkaldende. Husk at varetage sundheden, når partiklernes positive egenskaber springer frem på arbejdspladserne.

Uddybende information og redskaber findes i det tilhørende inspirationskatalog og i onlineværktøjet NanoSafer

PCB - PolyChlorerede Biphenyler

er en af verdens 10 farligste miljøgifte. Eksperter mener at man kan finde PCB i stort set alle bygninger opført mellem 1950 og 1977.

Høje koncentrationer af PCB kan svække immunforsvaret og i værste tilfælde virke kræftfremkaldende.

Miljøstyrelsen har i en undersøgelse anslået, at der er mellem 6 og 21 ton ren PCB i fuger i danske bygninger, undersøgelsen viste også, at der er en sammenhæng mellem de PCB holdige fuger og PCB koncentrationen i indeklimaet. En udskiftning af vinduer med PCB-holdig fugemasse og termoruder med PCB-holdig lim, vil dog reducere udledningen væsentligt. Desuden kan problemet afhjælpes ved at øge ventilationen.

Skal du sanere, hvor der er risiko for at møde PCB i støvet, skal der bæres friskluftsmaske og handsker af f.eks. butylgummi eller neopren samt heldækkende overtræksdragt. Materiale med indhold af PCB på mere end 50 ppm skal betragtes som farligt affald.

Læs mere på http://www.at.dk/NYHEDER/Nyhedsbrev/2010/~/link.aspx?_id=EA2ABE4C35C3444A939452BC64750398&_z=z

Arbejdsmiljøuddannelser §9 inden sommer


3 dages obligatoriske arbejdsmiljøuddannelse


Læs mere om kurserne og tilmeld dig her www.ameksperten.dk/kurser, hvor du også kan se efteråret program

Forflytningsvejlederuddannelsen


Uddannelse for nøglepersoner inden for plejearbejdet

Forflytningsarbejdet kan være hårdt og give risiko for skader og nedslidning. Kom det i forkøbet ved at lade engagerede forflytnings-ildsjæle tage vare på vejledningsopgaven blandt plejepersonalet.

Vi afvikler forårets forflytningsvejlederuddannelse over 6 dage hos Zealand Care, Brønderslev

På uddannelsen fordyber vi os blandt andet i kreativ forflytning, forflytningsbeskrivelse i billeder, vejlederens rolle og meget andet.
læs mere om dette og vores øvrige kurser på www.ameksperten.dk/kurser

NYE kurser! - Den vanskelige kunde / borger


Temadag 1 - En temadag hvor du får grundlæggende indsigt i kommunikation med den vanskelige kunde/borger.
Lær at gøre utilfredse kunder til glade kunder.
Få indsigt i den vanskelige kunde/borger og enkle redskaber, som kan vende vanskelige situationer.

Temadag 2 - En temadag hvor du får viden og redskaber, som skaber forståelse af konflikter og håndtering af dem.
Lær at nedtrappe konflikter med utilfredse og vrede kunder/borgere.
Få indsigt i hvordan du håndterer pressede situationer med den vanskelige kunde/borger.
læs mere om dette og vores øvrige kurser på www.ameksperten.dk/kurser

Nye mærkningsregler

Den 1. december 2010 var deadline for at klassificere og mærke rene stoffer efter de nye mærkningsregler (CLP). Indtil 1. juni 2015 skal både den nye og den gamle mærkning fremgå af databladene.

Blandinger (f.eks. rengøringsmidler og maling) skal have den nye mærkning fra 1. juni 2015. Opstarter du nu import af kemikalier fra et land uden for EU skal det registreres ved det Europæiske Kemikalieagentur.Test din viden om faresymboler - her

Nye Branchevejledninger

 • Gravide i autolakererbranchen
 • Arbejdsmiljø i fiskeindustrien
 • Ben- og fiskemel
 • Grusgrave
 • Automatiske maskiner i gartneribruget
 • Psykisk arbejdsmiljø i drikkevarebranchen
 • Indsamling af storskrald
 • Måling af PCB i indeklimaet
 • Ny kampagne om smerter i muskler og led
 • Sygefravær
 • Værktøj om mobning
Læs mere hos:

arbejdsmiljøNET (tidl. SSID)

Arbejdsmiljøeksperten udstiller også i år på årskonferencen på Comwell Kolding den 12.-14. april.

Konferencen er åben for alle og har fokus på den nye arbejdsmiljølovgivning i praksis med oplæg indenfor CSR, sikker adfærd, arbejdsglæde og overskud, sundhedsmæssige udfordringer i et arbejdsmarkedsperspektiv og desuden forskellige spændende workshops.
Besøg vores stand – en god mulighed for at netværke og blive inspireret!
Din virksomhed eller institution kan søge om støtte til projekter, der har til formål at:
 • forebygge nedslidning og få medarbejderne til at blive i arbejde (hovedformål 1),
 • forbedre sygemeldtes rehabilitering og genoptræning (hovedformål 2),
 • øge bevidstheden om risikoen ved rygning, alkohol, fedme og fysisk inaktivitet (hovedformål 3),
 • forebygge stress og psykisk nedslidning (hovedformål 4).
Der er to ansøgningsrunder i 2011 -  den anden runde skal der tænkes på nu….
20. juni - 19. august kl.12 (for hovedformål 1, 2 og 3)


Kontakt ARBEJDSMILJØEksperten for yderligere indformation eller hjælp til ansøgning.

Husk den nye årlige arbejdsmiljødrøftelse

der i sit indhold og metode skal inddrage ledelse og ansatte aktivt og tillige opfylde de nye lovkrav.
 1. Samarbejdets tema, ud fra APV’ en eller jeres særlige udfordring
 2. Hvordan samarbejdet skal foregå, møde, videomøde, udveksling af mails, chat/blog
 3. Målet for årets samarbejde, f.eks.10 % mindre sygefravær, anskaffelse af hjælpemidler
 4. Vurdering af om sidste års mål blev nået, hvad ville vi, hvad gjorde vi og lykkedes det
 5. Sagkundskab i forhold til tema, kan vi selv eller skal vi have hjælp
Ring til ARBEJDSMILJØEksperten for hjælp til gennemførelse af den årlige arbejdsmiljødrøftelse


ARBEJDSMILJØEksperten
ønsker alle
god påske.
Frameld dig dette nyhedsbrev