Se dette nyhedsbrev i en browser
Link til ARBEJDSMILJØEksperten

I dette nyhedsbrev

  • Når virksomhedens sikkerhedshåndbog er et "must"
  • ARBEJDSMILJØEksperten A/S i Esbjerg søger Ambitiøs psykolog/psykoterapeut, MPF til alsidige opgaver.
  • 1 dags supplerende arbejdsmiljøuddannelse for 2014
  • Forflytningsvejlederuddannelsen
  • Ledige pladser på 2 dages supplerende arbejdsmiljøuddannelse
  • Nyt fra Arbejdstilsynet og NYE BRANCHEVEJLEDNINGER

Når virksomhedens sikkerhedshåndbog er et ”must”

Flere og flere virksomheder får udarbejdet håndbøger, der på en let tilgængelig måde orienterer medarbejderne om virksomhedens retningslinier for arbejdsmiljø og sikkerhed.
Det hjælper ARBEJDSMILJØEksperten også med.

Håndbogen beskriver alt fra planlægningen af arbejdet, til miljøbeskyttelse – kort sagt alt hvad der er nødvendigt for medarbejderen at vide, for at kunne udføre sit arbejde bedst og mest sikkert for sig selv og sine kolleger.

Et eksempel på en sådan håndbog er "HSE Manual" - som er lavet på engelsk for Scanel International A/S med hjælp fra ARBEJDSMILJØEksperten.

ARBEJDSMILJØEksperten A/S i Esbjerg søger Ambitiøs psykolog/psykoterapeut, MPF til alsidige opgaver.

Som landsdækkende rådgivningsvirksomhed, hjælper vi private og offentlige virksomheder med at sikre deres arbejdsplads og medarbejdere mod skader og nedslidning af enhver art. Det psykiske arbejdsmiljø er for alvor blevet et vigtigt tema for de fleste af vores kunder.

ARBEJDSMILJØEksperten søger herfor en engageret og nysgerrig psykolog eller psykoterapeut. Dit arbejde bliver både at analysere virksomhedskulturer og at lave forebyggende tiltag. Du kommer til at rådgive såvel virksomhedsledere som personalet hos vores kunder i at håndtere vigtige emner som blandt andet stress og konflikter.

Læs mere her

1 dags supplerende §9 arbejdsmiljøuddannelse

Efter at have gennemført den supplerende arbejdsmiljøuddannelse, kan deltagerne medvirke til at arbejde med forebyggelse og udvikling af virksomhedens arbejdsmiljøarbejde.

I 2014 vil der være fokus på psykisk arbejdsmiljø.

Indhold:
  • Problemorienterede arbejdsmetoder
Arbejdsmetoderne i det problemorienterede modul går ud på at identificere/kortlægge psykiske belastninger i arbejdsmiljøet, at analysere og vurdere belastningerne og at udarbejde forslag til planer eller handlinger, der kan fjerne eller reducere belastningerne.
  • Ressourceorienterede arbejdsmetoder
Arbejdsmetoderne i det ressourceorienterede modul går ud på at sætte en forandringsproces i gang ved at tage udgangspunkt i de velfungerende arbejdsforhold for at få flere arbejdsforhold til at fungere bedre. Arbejdsmetoden vil udvikle de ressourcer, som allerede findes i/hos virksomheden/personalet.

Kom til oversigt og tilmelding her eller klik på et af nedenstående kurser for at komme direkte til tilmelding.

Forflytningsvejlederuddannelsen - forår 2014

Der bliver hvert år brugt mange ressourcer på skader og fravær som følge af løft og anden tung håndtering. Ressourcer, som med fordel kunne anvendes anderledes. Ud over tidsmæssige og økonomiske konsekvenser af skaderne er der også ofte en lang række menneskelige konsekvenser.

Meget ofte, skal der kun lidt til at forebygge og dermed forhindre disse skader. Bevidsthed om egne vaner, borgerens ressourcer og fokus på planlægning kan have afgørende betydning.

Forflytningsvejlederuddannelsen hos ARBEJDSMILJØEksperten bygger på muligheder frem for begrænsninger og har udgangspunkt i hverdagens arbejdsopgaver, de naturlige bevægemønstre, og borgerens ressourcer.
Der er planlagt nyt kursus i Brønderslev d. 26-28/05/2014 & 02-04/06/2014.

Ledige pladser på 2 dages supplerende arbejdsmiljøuddannelse §9

Der er ledige pladser på 2 dages supplerende arbejdsmiljøuddannelse §9 som afholdes før jul i:

Aarhus (16/12/2013)
Esbjerg (18/12/2013)

Læs mere om kursets indhold og tilmeld her.

Nyt fra Arbejdstilsynet og NYE BRANCHEVEJLEDNINGER


Ny branchevejledning fra Industriens BAR handler om risici og forebyggelse af arbejdsbetinget eksem og hudallergi.

BAR Bygge & Anlæg har opdateret L-AUS-lommebogen, der vejleder om, hvordan arbejdsopgaver på elektriske anlæg kan udføres sikkert og efter kravene i stærkstrømsbekendtgørelsen.

BAR Bygge & Anlæg har udarbejdet et faktaark om, hvordan man kan minimere risici ved montage af undertag.

Fra AT's nyhedsbrev oktober 2013 - læs nyhedsbrevet her.
Frameld dig dette nyhedsbrev